संस्कृत सूची|पूजा विधीः|प्रतिष्ठारत्नम्|
देवता गायत्री मंत्र

देवता गायत्री मंत्र

सर्व पूजा कशा कराव्यात यासंबंधी माहिती आणि तंत्र.


गणेश - ॐ एकदन्ताय विद्‌महे वक्रतुंडाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ।
शिव - ॐ तत्पुरुषाय विद्‌महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रा: प्रचोदयात्‌ ।
गौरी - ॐ सुभगायै - विद्‌महे काममालिन्यै धीमहि । तन्नो गौरी प्रचोदया‍त्‌ ।
विष्णु - ॐ नारायणाय - विद्‌महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णु प्रचोदया‍त्‌ ।
तुलसी - ॐ तुलसीपत्रायै विद्‌महे विष्णुप्रियायै धीमहि । तन्नो वृंदा प्रचोदयात्‌ ।
शंख - ॐ पांचजन्याय विद्‌महे पावमानाय धीमहि । तन्नो शंख: प्रचोदयात्‌ ।
गरुड - ॐ वैनतेयाय विद्‌महे स्वर्णपक्षाय धीमहि । तन्नो गरुड: प्रचोदयात्‌ ।
देवी - ॐ देव्यै ब्रम्हाण्यै विद्‌महे महाशक्तयै च धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ।
लक्ष्मी - ॐ महालक्ष्मीच विद्‌महे विष्णुपत्नीचधीमहि - धीमहि । तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ।
नृसिंह - ॐ वज्रनखाय विद्‌महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि । तन्नो नृसिंह: प्रचोदयात्‌ ।
सूर्य - ॐ भास्काराय विद्‌महे महत्‌द्युतिकराय धीमहि । तन्नो सूर्य: प्रचोदयात्‌ ।
राम - ॐ दाशरथाय विद्‌महे सीतावराय धीमहि । तन्नो राम: प्रचोदयात्‌ ।
लक्ष्मण - - ॐ दाशरथाय विद्‌महे उर्मिलेशाय धीमहि । तन्नो लक्ष्मण: प्रचोदयात्‌ ।
हनुमान - ॐ अंजनीजाय विद्‌महे वायुपुत्राय धीमहि । तन्नो वीर: प्रचोदयात्‌ ।
कृष्ण - ॐ देवकीनंदनाय विद्‌महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो कृष्ण: प्रचोदयात्‌ ।
गोपाल - ॐ गोपीप्रियया विद्‌महे वासुदेवाय - धीमहि । तन्नो गोप: प्रचोदयात्‌ ।
दत्त - ॐ दिगम्बराय विद्‌महे अवधूताय धीमहि । तन्नो दत्त: प्रचोदयात्‌ ।
गुरु - ॐ जलबिंबाय विद्‌महे नीलपुरुषाय धीमहि । तन्नोऽम्बु प्रचोदयात्‌ ।
अग्नि - ॐ महाज्वालाय विद्‌महे अग्निमयाय धीमहि । तन्नोऽग्नि: प्रचोदयात्‌ ।
चन्द्र - ॐ क्षीरपुत्राय विद्‌महे अमृतत्वाय धीमहि । तन्नो्श्चन्द्र: प्रचोदयात्‌ ।
गंगा - ॐ भागीरथ्यैच विद्‌महे विष्णुपद्यै च - धीमहि । तन्नो गंगा प्रचोदयात्‌ ।
हंस - ॐ परमहंसाय विद्‌महे धीमहि महत्तत्वाय धीमहि । तन्नो हंस प्रचोदयात्‌ ।

॥ यो देव सवितास्माकं मन: प्राणेन्द्रियक्रिया: । प्रचोदयति तद्‌भर्ग: वरेण्यं समुपास्महे ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP