TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|भविष्यपुराण|उत्तर पर्व|
अध्याय २०३

उत्तर पर्व - अध्याय २०३

भविष्यपुराणांत धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेक आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष अणि आयुर्वेद शास्त्र वगैरे विषयांचा अद्भुत संग्रह आहे.


अध्याय २०३

श्रीकृष्ण उवाच ॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि रौप्याचलमनुत्तमम् ‍ । यत्प्रदानान्नरो याति सोमलोक नरोत्तम ॥१॥

सहस्त्रेण पलालां तु उत्तमी रजताचलः । पंचभिर्मध्यमः प्रोक्तस्तदर्द्धेनावरः स्मृतः ॥२॥

अशक्तोविंशतेरुर्ध्वकारयेद्भक्तितः सदा । विष्कंभपर्वतांस्तद्वत्तुरांयांशेन कल्पयेत् ‍ ॥३॥

पूर्ववद्राजतान्कुर्यान्मंदरादीन्विधानतः । कलधौतमयांस्तद्वल्लोकेशान्कारयेन्नृप ॥४॥

ब्रह्मविष्णुवर्कवान्कार्यानितंबोऽत्र हिरण्मयः । राजतं स्याद्यदन्येषा सर्व तदिह कांचनम् ‍ ॥५॥

शेषं च पूर्ववत्कृत्वा होमजागरणादिकम् ‍ । दद्यात्तद्वत्प्रभाते तु गुरवे रौप्यपर्वतम् ‍ ॥६॥

विष्कंभशैलानृत्विग्भ्यः पूजयेच्च विभूषणैः इम मंत्रं पठन्दद्याद्दर्भपाणिर्विमत्सरः ॥७॥

पितृणां यस्माद्धर्मदं शंकरस्य च । रजतं पाहि तस्मान्नो घारोत्संसारसागरात् ‍ ॥८॥

इत्थं निवेश्य योदद्याद्रजताचलमुत्तमम । गवामयुतदानस्य फलं प्राप्नोति । मानवः ॥९॥

सोमलोके स गंधर्वकिंनराप्सरसांगणैः । पूज्यमानो वसेद्विद्वान्यावदाभूतसंप्लवम् ‍ ॥१०॥

राजेश राजतगिरिं कनकोपलादिच्छन्नं प्रसन्नसलिलैः सहितं सरोभिः । यच्छंति ये सुकृतिनो विरजो विशोकं गच्छंति ते गतमला नृप सोमलोकम् ‍ ॥११॥ [ ७८९४ ]

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्टिरसंवादे रौप्यचलदानविधिवर्णनं नाम त्र्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:32.6930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गहनो कर्मणो गती, कोंब्‍यान गिल्‍लो हत्ती

  • (गो.) कोंबड्याने हत्ती गिळण्यासारखी विचित्र गोष्‍ट नशीबाच्या फेर्‍याने घडते. विपरीत गोष्‍ट घडून येणें. दैव अनुकूल प्रतिकूल असेल त्‍याप्रमाणें विचित्र घटना घडून येतात. कर्म पहा. 
RANDOM WORD

Did you know?

श्राद्धाचें प्रयोजन काय ? आणि श्राद्धाचे चार भेद कोणते आहेत ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.