TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|भविष्यपुराण|उत्तर पर्व|
अध्याय ११२

उत्तर पर्व - अध्याय ११२

भविष्यपुराणांत धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेक आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष अणि आयुर्वेद शास्त्र वगैरे विषयांचा अद्भुत संग्रह आहे.


अध्याय ११२
श्रीकृष्ण उवाच ॥ अथातो वृंताकविधिं व्याख्यास्यामः । संवत्सरं च षण्मासांस्त्रीन्मासान्वा न भक्षयेत्‍ । अथ् भरण्यां मघायां वा एकरात्रोपवासं कृत्वा स्थंख्डिले देवानाहूय गंधधूपुष्पनैवेद्यदीपादिनी । दर्भपाणिर्गधोदकेनावाहयेत्‍ । यमराजानमावाहयामि । कालमावाहयामि । नीलमावाहयामि । चित्रगुप्तमावाहयामि । वैवस्वतमावाहयामि । मृत्युमावाहयामि । परमेष्ठित मावाहयामीति । ततोग्निमुपससाधाय  तिलाज्ये जुहुयात्‍ । यमराजाय स्वाहा । कालाय स्वाहा । नीलाय स्वाहा । चित्रगुप्ताय स्वाहा । वैवस्वताय स्वाहा । मृत्यवे स्वाहा । परमेष्ठिने स्वाहेति । अग्निर्मुधैत्याहुतीस्त्वष्टाशतं हुत्वा स्विष्टकृतिं कृत्वा प्रायश्चित्तं हुत्वा ब्राह्मणः स्वयमेवकरोति । इतरेषामाचार्यः । अथ सौवर्ण तृंताकं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‍ । कृष्णवृषभं गां च दद्यात्‍ । कर्णवेष्टांगुलीयके च्छत्रोपानहौ कृष्णयुगं कृष्णकंबलं च दद्यात्‍ । ब्राह्मणन्भोजयित्वा आशिषो वाचयेत्‍ । पौंडकाश्वमेधफलसवाप्नोति । सप्तकोटिसहस्त्राणि नाकपृष्टे महीयते । सप्तजन्मांतरं यावद्यमलोकं न पश्यतीत्याह भगवान्बौधायनः । वृंताकमप्रतिहन्तान्तरहेमसिद्धं दद्यादद्विजाय घृततक्रसमन्वितं यः । कृत्वा व्रतं वत्सरमासमेकं याम्यं न पश्यति पुरं पुरुषः कदाचित्‍ १ [४७९०] इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरुंवादे वृंताव्रतविंधि वर्णनं नाम द्वादशोत्तरशतमोऽध्यायः ॥११२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:27.4130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अदत्त

  • वि. 
  • न देणारा ; कृपण ; चिक्कू ; कवडीचुंबक ; कद्रू . आद्दत झोड आदखणा ॥ - दा २ . ३ . २८ . 
  • न दिलेला . [ सं . अ + दा ]. 
  • ०शिखामणी शिरोमणी - पु . पराकाष्ठेचा कृपण . [ सं . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

अंत्येष्टी संस्कारात और्द्ध्वदेहिक विधि काय असतो ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site