TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|भविष्यपुराण|उत्तर पर्व|
अध्याय १९८

उत्तर पर्व - अध्याय १९८

भविष्यपुराणांत धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेक आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष अणि आयुर्वेद शास्त्र वगैरे विषयांचा अद्भुत संग्रह आहे.


अध्याय १९८

श्रीकृष्ण उवाच ॥

अथ पापहरं वक्ष्ये सुवर्णाचलमुत्तमम् ‍ । यस्य प्रदानाद्भवनं वैरिंच्यं याति मानवः ॥१॥

उत्तमः पलसाहस्त्रां मध्यमः पंचभिह शतैः । शदर्द्धेनावरस्तद्वदल्पवित्तोऽपि शक्तितः ॥२॥

दद्यादेकपलादूदर्ध यथाशक्त्या विचक्षणः । धान्यपर्वतवत्सर्व विदघ्यानृपसत्तम ॥३॥

विष्कंभशैलांस्तद्वच्चकृत्वा मंत्रमुदीरयेत । नमस्ते ब्रह्मबीजाय ब्रह्मागर्भाय वै नमः ॥४॥

यस्मादनंतफलदस्तस्मात्पाहि शिलोच्चय । यस्मादग्नेरपत्यं त्वं यस्मादुल्बं जगत्पतेः ॥५॥

हेमपर्वतरुपेण तस्मात्पाहि नगोत्तम । अनेन विधिना यस्तु दद्यात्कनकपर्वतम् ‍ ॥६॥

स याति परमं स्थानं यत्र देवो महेश्वरः । तत्र वर्षशतं तिष्ठेत्ततो याति परां गतिम ॥७॥

हेमाचलात्परं दानं न चान्यद्विद्यते क्कचित् ‍ हैमं महींद्रमणिशृंगशतैरुपेतं लोकाधिपाष्टकयुतं सहितं मुनीद्रैः यः शक्तिमान्वितरतीह गणेशलोके कल्पं कुमारवदसौ कुरुपुंगवाऽऽस्ते ॥९॥ [ ७८२१ ]

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे हेमाचलदानविधिवर्णनं नामाष्टनवत्युत्तरशततमोःध्यायः ॥१९८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:32.4130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

witches' broom

  • केरसूणी रोग, गोसावी रोग 
  • Bot. कवक कूर्चिका (रोग) 
  • केरसुणी रोग, गोसावी रोग 
  • कवक किंवा काही कीटक यांमुळे झाडांना फक्त बारीक शाखांचे झुबके धारण करावयास लावणारा रोग. 
RANDOM WORD

Did you know?

एखाद्या वास्तुला वास्तुशास्त्रानुसार कोणतेच उपाय नसल्यास, मग कांहीे उपाय आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site