संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्मृतिः|विष्णुस्मृतिः|
अध्यायः ८३

विष्णुस्मृतिः - अध्यायः ८३

स्मृतिग्रंथ म्हणजे धर्मशास्त्रावरील एक आवश्यक वचनांचा भाग.


अथ पङ्क्तिपावनाः ॥८३.१॥

त्रिणाचिकेतः ॥८३.२॥

पञ्चाग्निः ॥८३.३॥

ज्येष्ठसामगः ॥८३.४॥

वेदपारगः ॥८३.५॥

वेदाङ्गस्याप्येकस्य पारगः ॥८३.६॥

पुराणेतिहासव्याकरणपारगः ॥८३.७॥

धर्मशास्त्रस्याप्येकस्य पारगः ॥८३.८॥

तीर्थपूतः ॥८३.९॥

यज्ञपूतः ॥८३.१०॥

तपःपूतः ॥८३.११॥

सत्यपूतः ॥८३.१२॥

मन्त्रपूतः ॥८३.१३॥

गायत्रीजपनिरतः ॥८३.१४॥

ब्रह्मदेयानुसंतानः ॥८३.१५॥

त्रिसुपर्णः ॥८३.१६॥

जामाता ॥८३.१७॥

दौहित्रश्चेति पात्रं ॥८३.१८॥

विशेषेण च योगिनः ॥८३.१९॥

अत्र पितृगीता गाथा भवति ॥८३.२०॥

अपि स स्यात्कुलेऽस्माकं भोजयेद्यस्तु योगिनम् ।
विप्रं श्राद्धे प्रयत्नेन येन तृप्यामहे वयम् ॥८३.२१॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP