संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्मृतिः|विष्णुस्मृतिः|
अध्यायः ८२

विष्णुस्मृतिः - अध्यायः ८२

स्मृतिग्रंथ म्हणजे धर्मशास्त्रावरील एक आवश्यक वचनांचा भाग.


दैवे कर्मणि ब्राह्मणं न परीक्षेत ॥८२.१॥

प्रयत्नात्पित्र्ये परीक्षेत ॥८२.२॥

हीनाधिकाङ्गान्विवर्जयेत् ॥८२.३॥

विकर्मस्थांश्च ॥८२.४॥

बैडालव्रतिकान् ॥८२.५॥

वृथालिङ्गिनः ॥८२.६॥

नक्षत्रजीविनः ॥८२.७॥

देवलकांश्च ॥८२.८॥

चिकित्सकान् ॥८२.९॥

अनूढापुत्रान् ॥८२.१०॥

तत्पुत्रान् ॥८२.११॥

बहुयाजिनः ॥८२.१२॥

ग्रामयाजिनः ॥८२.१३॥

शूद्रयाजिनः ॥८२.१४॥

अयाज्ययाजिनः ॥८२.१५॥

व्रात्यान् ॥८२.१६॥

तद्याजिनः ॥८२.१७॥

पर्वकारान् ॥८२.१८॥

सूचकान् ॥८२.१९॥

भृतकाध्यापकान् ॥८२.२०॥

भृतकाध्यापितान् ॥८२.२१॥

शूद्रान्नपुष्टान् ॥८२.२२॥

पतितसंसर्गान् ॥८२.२३॥

अनधीयानान् ॥८२.२४॥

संध्योपासनभ्रष्टान् ॥८२.२५॥

राजसेवकान् ॥८२.२६॥

नग्नान् ॥८२.२७॥

पित्रा विवदमानान् ॥८२.२८॥

पितृमातृगुर्वग्निस्वाध्यायत्यागिनश्च ॥८२.२९॥

ब्राह्मणापशदा ह्येते कथिताः पङ्क्तिदूषकाः ।
एतान्विवर्जयेद्यत्नाच्छ्राद्धकर्मणि पण्डितः ॥८२.३०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP