संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्मृतिः|विष्णुस्मृतिः|
अध्यायः ४

विष्णुस्मृतिः - अध्यायः ४

स्मृतिग्रंथ म्हणजे धर्मशास्त्रावरील एक आवश्यक वचनांचा भाग.


जालस्थार्कमरीचिगतं रजः त्रसरेणुसंज्ञकं ॥४.१॥

तदष्टकं लिक्षा ॥४.२॥

तत्त्रयं राजसर्षपः ॥४.३॥

तत्त्रयं गौरसर्षपः ॥४.४॥

तत्षट्कं यवः ॥४.५॥

तत्त्रयं कृष्णलं ॥४.६॥

तत्पञ्चकं माषः ॥४.७॥

तद्द्वादशकं अक्षार्धं ॥४.८॥

अक्षार्धं एव सचतुर्माषकं सुवर्णः ॥४.९॥

चतुःसुवर्णको निष्कः ॥४.१०॥

द्वे कृष्णले समधृते रूप्यमाषकः ॥४.११॥

तत्षोडशकं धरणं ॥४.१२॥

ताम्रकार्षिकः कार्षापणः ॥४.१३॥

पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः ।
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेष चोत्तमः ॥४.१४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP