TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|ओवी गीते : इतर|
संग्रह २७

ओवीगीते - संग्रह २७

सासर-माहेरविषयींच्या कल्पना ओवी गीतांतून गाऊन सामान्य स्त्रियांनी असामान्य जग उभे केले आहे.


ओवीगीते

जोडीली मायबहिण घर तुझं वरल्या आळी

पाव गुजाला संध्याकाळी ।

तुझा माझा भाऊपणा जन आणील डोळ्यांत

गुजाचा करु झाडा चल माझ्या तूं मळ्यांत ।

तुझा माझा भाऊपणा जात मैनेची वाईली

एका ताटात जेवण्याची हौस मनात राहिली ।

सासरवासिनीची ती का मजला येती मया

देवानं मला दिली तुझ्यासारखी अनूसया ।

सासर्‍याला जाती तुझा बामनी अवतार

घोडं धरलेला भ्रतार ।

सासर्‍याला जाती तुझा बामनी सजावजा

जेण पासोडी संगं ने जा ।

सासर्‍याला जाते पुढे बंधुजी मागे पिता

आहे भाग्याची माझी सीता ।

समोरल्या सोप्यां तिला हलकडी प्रकारची

माझी ती भैनाबाई राणी लाडकी भ्रताराची ।

बारीक बांगडी गोर्‍या हाताला चमक्या देती

शरदीनी भैनाबाई हौशाकंताची राणी लेती ।

थोरल्या घरची सून वाडयाबाहेर कशी जाऊं

चुडया माझ्या राजसाचं इष्ट मैतर सारं गांवू ।

सरज्याची नथ नथ अखूड दांडया मधी

बंधु सोनार वाडयामधी ।

सरज्याची नथ, नथ आखूड तिचा दांडा

भावज गुजरीच्या माझ्या नथ शोभती गोर्‍या तोंडा ।

पाची पक्क्वान्नाचं ताट बटाटयाची मी करते भाजी

माझ्या बंधूच्या भोजनाला शिरापुरी मी करते ताजी ।

शेजारणीबाई ऊसनं द्यावं लाडू

माझ्या बंधूच्या भोजनाला अतां कवाशा कळ्या पाडूं ।

माझा ग भाऊराया वाटे सर्वांना हवा हवा

आहे मथुरेचा खवा ।

माझा भाऊराया मनी मी आठवीन

पोटात साठवीन रात्रंदीन ।

हितगूज बोलत चंद्र ढगाच्या आड गेला

पित्या माझ्या दौलताचा नाही गुजाचा झाडा झाला ।

बाराही वर्ष झाली बहिण भावाच्या माहेराला

सावळ्या बंधूराया तुझं माहेर तुझं तुला ।

मला घेतलं लुगडं साडेवीसाचं हिरवंगार

बंधु माझ्या त्या चतुरानी केलं माहेर डौलदार ।

लुगडयाची घडी, घडी पहाते मी दिव्याज्योती

हौशा बंधूला विचारती आंत जरीच्या काडया किती ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:22:56.1870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

करंगुट

 • स्त्री. ( गो .) एक प्रकारचें भात , साळी . 
RANDOM WORD

Did you know?

वैराग्याच्या चार अवस्था कोणत्या?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.