TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|ओवी गीते : इतर|
संग्रह ६५

ओवीगीते - संग्रह ६५

सासर-माहेरविषयींच्या कल्पना ओवी गीतांतून गाऊन सामान्य स्त्रियांनी असामान्य जग उभे केले आहे.


ओवीगीते

घाणा ग भरीयला पान कुडवांती

सवासनी पाच येती मानाच्या ।

पिकल्या पानाचा विडा करुनी वाया गेला

पाठीच्या गौळणी भ्रतार रुसला पड पाया ।

जिचा भ्रतार ज्ञानी अंगी विसणीतो पाणी

अवघ्या नगरीत नारीला नाही कोणी ।

हौशा भ्रतार हौस पुरवीत गेला

डोल्याखाली सर घागरीचा केला ।

चांगुल एवढंपण लई नसावं पुरुषाला

माझ्या बंधुसंगं नार निघाली उरुसाला ।

माय माऊलीचा पान्हा प्याले मी सरासरी

कामात सासूबाई आले तुम्हा बरोबरी ।

बत्तीस धारांचा पान्हा प्याले मी हसून

माय मालनी ग तुझ्या मांडीव बसून ।

बत्तीस धारांचा पान्हा प्याले मी कोण्यारंगं

माझ्या मावलीनं केला मांडीचा चवरंग ।

बहिण भावंडांचा नीत झगडा होतो राती

बया जामीन्‌ मला होती ।

दळण दळताना अंग माझं ते घाम्याजलं

माय माऊलीचं दूध तुझं इरजलं ।

पालक पाळयीणा लेकीच्या लेकराचा

झोका टाकीते कौतुकीचा ।

अस्तुरी पुरुष दोहीचा उभा दावा

लक्ष्मीबाई बोले उगीच आले देवा ।

अस्तुरी भ्रतार दोन्ही मेहूणा मेहुणी

लक्ष्मीबाई बोले तेथे जाय पाहुणी ।

अस्तुरी भ्रताराची घरामध्ये किरकीर

लक्ष्मीबाई बोले तेथे धरवेना धीर ।

खावुनी पिवुनी नारीला आले हिंव

हौशा भ्रताराचा घाबरला जीव ।

परनारीसाठी केला घराचा लिलाव

घरांतील अस्तुरी जशी पाण्याचा तलाव ।

परनारीसाठी झाला गल्लीचा कोंबडा

घरातील अस्तुरी जशी किल्ल्याचा झुंबडा ।

घरची अस्तुरी जसं सापाचं वाटोळं

परनारीसाठी केलं घराचं वाटोळं ।

घरातील अस्तुरी जशी साबणाची वडी

परनारीसाठी टाकी संसारात उडी ।

भ्रतार बोले नारी हौस कशाची

मन्याला पानपोत नथ दोहीरी फाशाची ।

नको म्हणू नारी भ्रतार भोळा भोळा

कशानं भोळा केसानं कापी गळा ।

हौस पुरविली माझ्या हौसेच्या धन्यानी

मन्याला पानपोत गळा भरला सोन्यानी ।

आपल्या भ्रताराशी नारी हसून बोलली

कपाळीचं कुंकू जशी डाळींबी फुलली ।

कपाळीचं कुंकू माझं मजला दंडतं

भरल्या सभेत फूल झेंडूचं हिंडतं ।

भ्रतार बोले कुठं गेली वेडी राधा

पाठीची गौळण हसतमुख सदा ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:24:30.2030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

synezesis

 • = synizesis 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध देवदेवतांचे आकार, रंग, रूप ही कल्पना कशी आणि कोणी निर्माण केली?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.