TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|ओवी गीते : इतर|
संग्रह ५६

ओवीगीते - संग्रह ५६

सासर-माहेरविषयींच्या कल्पना ओवी गीतांतून गाऊन सामान्य स्त्रियांनी असामान्य जग उभे केले आहे.


माहेर

उठुन दिसती - मह्या माहेरचे लिंब

लिंबाला साखळदंड - माडीला हिरवा रंग ।

उठुन दिसती - मह्या माहेरचे पत्तर

रुपये लागले सत्तर - खिडक्या वाळती धोतर ।

उठुन दिसती - मह्या माहेरच्या भिंती

तांब्याच्या पराती - बंधू माहे पाय धूती ।

दुरुन दिसती - दिवे ये ग देवळाचे

भाई राजस ग माझे - कळस माझ्या माहेराचे ।

ये ग लोहगात - तिन्ही झाडांनी झाकलं

भाई राजसानं तसं - बाई माहेर झाकलं ।

बोलतील सय्या - तुला माहेरचं येड

पाठीचे दवलत - मव्हा ऊस भारी गोड ।

बय्या बय्या म्हणू - बय्या मही साकर सोजी

माहेरी जायाला - मन मव्हं झालं राजी ।

बाई माहेराला आले - मला ईसावा नसावा

भाई राजस ग माझा - सखा भाग्याचा असावा ।

हे ग दळण दळीते - माझ्या मुठीमंधी बळ

माय हरणीनं देलं - घुटीमंधी जायफळ ।

सजी जेऊ घाली - भरना माझं पोट

माते तुझी पाची बोटं - हयती माह्या हुरदात ।

सेजी जेऊ घाली - अर्थ करुनी नवला

माता घाली जेऊ - कळू देईना कोणाला ।

सेजी घाली जेऊ - करी आवड निवड

माता घाली जेऊ - पाचा पोळ्यांची चवड ।

मायबाईच्या ग मह्या - फार गोठी गुळावाणी

मावळाया गेला - शाळू दिवस वार्‍यावाणी ।

रामासारखे ग ल्योक - सीतेसारख्या ग सुना

आता महया बापाजीला - राजा दशरथ म्हणा ।

इंगोलीच्या मोंढयामंधी - गाडीला गाडी भिडे

वडील देसायाचा - जरीचा शेला उडे ।

इंगोलीच्या मोंढयामंधी - गाडया चालल्या दमानं

वडील देसायाला - अडत्या घालीतो सलाम ।

माता घाली न्हाऊ - येसीला गेला लोट

बापाजी चंदनानं - माळ्यानं धरली मोट ।

महया बंधवाचं - सेत काजळाची वडी

बारा बैल चौदा गडी - पिता चाले मागं पुढी ।

खांद्यावरी पोतं - वाणी हिंडतो कहीचा

आई या बापाचा - सौदा मिळना दोहींचा ।

शिण्याच्या साताला - चुलते दोघं तिघं

बोलले बापाजी - लुगडं न्हाई मनाजोगं ।

शिण्याच्या साताला - चुलत्या दोघी तिघी

बोलली मायबाई - चोळी न्हाई मनाजोगी ।

माईला म्हणते माय - चुलतीला म्हणते ताई

जरीचा पदर डोई - पित्या तुमची भावजई ।

माईला म्हणते माय - चुलतीला म्हणते गंगा

चुलत्या पांडुरंगा - खाली बसून गोठी सांगा ।

पाव्हाणे आले बाई - बाप पाटलाचे भाऊ

साळीचे तांदुळ - कोण्या उतळणीला पाहूं ।

घोडयाहून रामराम - कोण पाव्हणा आला बाई

भासा राघोबा बोलला - मुजरा घ्यावा आत्याबाई ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:24:06.7100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पंचवटी

 • बिल्व, 
 • पिंपळ, 
 • वट 
 • अशोक, 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

देवाच्या दानपेटीत पैसे का टाकतात आणि देवाला नैवेद्य का दाखवतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.