TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|ओवी गीते : इतर|
संग्रह ६७

ओवीगीते - संग्रह ६७

सासर-माहेरविषयींच्या कल्पना ओवी गीतांतून गाऊन सामान्य स्त्रियांनी असामान्य जग उभे केले आहे.


ओवीगीते

चांगुल तुझं पण माती लागेना अंगुठ्याला

माझ्या बंधवाच्या रंग कुसूंबी पागुटयाला ।

नका नाव ठेवू काळ्या सावळ्या मनुष्याला

माझ्या बंधवाला जानी दंडती गणेशाला ।

काळ्या सावळ्या मनुष्याला नावं ठेवाया नाही जागा

आखूड याचा बांधा शिलमण्याच्या माळेजोगा ।

सावळ्या सुरतीचा वास सुगंध सुटला

माझा बंधुराया कुठं केवढा भेटला ।

सावळी सुरत कोटाच्या पाकीटात

बंधुला झाली दृष्ट बाई देशीच्या नाटकात ।

सावळ्या सुरतीचा जरी रुमाल शोभा देत

माझ्या बंधुराया वैनी माझ्या गावा येत ।

माळ्याच्या मळ्यात कोण हिंडतो लगोबीगी

सावळा माझा बंधु जाई धुंडतो तुर्‍याजोगी ।

वाटच्या वाटसरा चल घरला देते पाणी

सावळी सुरत माझ्या ताईत बंधुवानी ।

माळ्याच्या मळ्यात कोण हिंडतो केसाचा

ताईत माझा बंधु चाफा धुंडतो वासाचा ।

पानाचा खातावणा रंगल्या दात दाढा

तुझ्या सुरतीचा येईना कुठं तोडा ।

पान खाऊ खाऊ खोलीचं तोंड लाल

माझ्या बंधुचा रंगमहाल ।

पानाचा खातावणा लवंगा देते पसापसा

दात हिरकणीचा ठसा तोंड रुमालानी पुसा ।

तांबूळीणबाई पानं कशी ही शंभर

पान खाणार सुंदर बारा वर्षांची उमर ।

सावळी सुरत ज्याची त्याला बघा प्यारी

माझा बंधुराया गोर्‍याला ग मागं सारी ।

पोटीच्यापरास पाठीच्या वेदना

पाठीचा बंधुराया बाळपणीच्या सजना ।

लुगडं घेतलं पदराला माझ्या भिंग

नारी खेडयाच्या झाल्या दंग ।

दिवस मावळला माळाच्या आडुशानं

हावशा माझा बंध चंद्र निघाला कडुशानं ।

घरात करती धंदा आहे बाहेर माझा काना

हावश्या माझा बंधु माझ्या भडंग्या गाडीवाना ।

फाटलि माझी चोळी धुन्यात धुन धुता

हावश्या बंधवाला सांगा वाडयात जाता जाता ।

बहिण भावंडांचं भांडान किलीबिली

पाठीच्या बंधवानं नाही अजून शिवी दिली ।

सकाळच्या पारी चिमण्या बायांनी काय खावं

मायबापाची आम्रावली लेकी राजूला काय व्हावं ।

साळु जाती सासर्‍याला रडू आलं देवाजीला

पोटीच्या वेदना काय ठाव त्या पांडवाला ।

वार्‍याच्या झोक्यानं पान केळीचं फाटलं

दुष्टाच्या बोलण्यानं मन माझं हे विटलं ।

पहाटेच्या प्रहर रात्री कोण मंजुळ गाणं गातो

राजस भाईराया पानमळ्याला पाणी देतो ।

काळी ग चंद्रकळा दोन्ही पदर गहूं गहूं

राजस भाईराया चला गोकाकी रंग पाहू ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:24:34.8400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

साहेबका घर दूर है, जैसी लंबी खजूर l चढे तो चाहे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर ll

 • परमेश्र्वराचें घर दूर आहे 
 • तेथे उंच खजूराच्या झाडावर चढून जाण्यासारखें आहे. वर पोंचले तर खजूरासारखा प्रेमरस मिळतो पण मध्येंच सोडून देऊन खालीं पडलें तर चक्काचूर होतो. परमेश्र्वरप्राप्तीचा मार्ग बिकट आहे पण अंतीं सौख्य्मय आहे. पण मध्येंच सोडल्यास घात होण्याचा संभव असतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत माणसाचा पिंड भाताचा कां करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,490
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,863
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.