TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|ओवी गीते : इतर|
संग्रह ६७

ओवीगीते - संग्रह ६७

सासर-माहेरविषयींच्या कल्पना ओवी गीतांतून गाऊन सामान्य स्त्रियांनी असामान्य जग उभे केले आहे.


ओवीगीते

चांगुल तुझं पण माती लागेना अंगुठ्याला

माझ्या बंधवाच्या रंग कुसूंबी पागुटयाला ।

नका नाव ठेवू काळ्या सावळ्या मनुष्याला

माझ्या बंधवाला जानी दंडती गणेशाला ।

काळ्या सावळ्या मनुष्याला नावं ठेवाया नाही जागा

आखूड याचा बांधा शिलमण्याच्या माळेजोगा ।

सावळ्या सुरतीचा वास सुगंध सुटला

माझा बंधुराया कुठं केवढा भेटला ।

सावळी सुरत कोटाच्या पाकीटात

बंधुला झाली दृष्ट बाई देशीच्या नाटकात ।

सावळ्या सुरतीचा जरी रुमाल शोभा देत

माझ्या बंधुराया वैनी माझ्या गावा येत ।

माळ्याच्या मळ्यात कोण हिंडतो लगोबीगी

सावळा माझा बंधु जाई धुंडतो तुर्‍याजोगी ।

वाटच्या वाटसरा चल घरला देते पाणी

सावळी सुरत माझ्या ताईत बंधुवानी ।

माळ्याच्या मळ्यात कोण हिंडतो केसाचा

ताईत माझा बंधु चाफा धुंडतो वासाचा ।

पानाचा खातावणा रंगल्या दात दाढा

तुझ्या सुरतीचा येईना कुठं तोडा ।

पान खाऊ खाऊ खोलीचं तोंड लाल

माझ्या बंधुचा रंगमहाल ।

पानाचा खातावणा लवंगा देते पसापसा

दात हिरकणीचा ठसा तोंड रुमालानी पुसा ।

तांबूळीणबाई पानं कशी ही शंभर

पान खाणार सुंदर बारा वर्षांची उमर ।

सावळी सुरत ज्याची त्याला बघा प्यारी

माझा बंधुराया गोर्‍याला ग मागं सारी ।

पोटीच्यापरास पाठीच्या वेदना

पाठीचा बंधुराया बाळपणीच्या सजना ।

लुगडं घेतलं पदराला माझ्या भिंग

नारी खेडयाच्या झाल्या दंग ।

दिवस मावळला माळाच्या आडुशानं

हावशा माझा बंध चंद्र निघाला कडुशानं ।

घरात करती धंदा आहे बाहेर माझा काना

हावश्या माझा बंधु माझ्या भडंग्या गाडीवाना ।

फाटलि माझी चोळी धुन्यात धुन धुता

हावश्या बंधवाला सांगा वाडयात जाता जाता ।

बहिण भावंडांचं भांडान किलीबिली

पाठीच्या बंधवानं नाही अजून शिवी दिली ।

सकाळच्या पारी चिमण्या बायांनी काय खावं

मायबापाची आम्रावली लेकी राजूला काय व्हावं ।

साळु जाती सासर्‍याला रडू आलं देवाजीला

पोटीच्या वेदना काय ठाव त्या पांडवाला ।

वार्‍याच्या झोक्यानं पान केळीचं फाटलं

दुष्टाच्या बोलण्यानं मन माझं हे विटलं ।

पहाटेच्या प्रहर रात्री कोण मंजुळ गाणं गातो

राजस भाईराया पानमळ्याला पाणी देतो ।

काळी ग चंद्रकळा दोन्ही पदर गहूं गहूं

राजस भाईराया चला गोकाकी रंग पाहू ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:24:34.8400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

All India Radio

 • स्त्री. आकाशवाणी 
RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.