TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|गरूडपुराणम्|आचारकाण्डः|
अध्यायः ९२

आचारकाण्डः - अध्यायः ९२

विष्णू पुराणाचा एक भाग असलेल्या गरूड पुराणात मृत्यूनंतरच्या स्थितीबद्दलची चर्चा आहे, शिवाय श्रद्धाळू हिंदू धर्मीयांमध्ये मृत्यूनंतर जी विविध क्रिया कर्मे केली जातात, त्याला गरूडपुराणाची पार्श्वभूमी आहे.


अध्यायः ९२
॥रुद्रउवाच ॥
विष्णोर्ध्यानं पुनर्ब्रूहि शङ्खचक्रगदाधर ॥
येन विज्ञातमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥१॥

॥हरिरुवाच ॥
प्रवक्ष्यामि हरेर्ध्यानं मायातन्त्रविमर्दकम् ॥
मूर्त्तामूर्तादिभेदेन तद्ध्यानं द्विविधं हर ॥२॥

अमूर्त्तं रुद्र कथितं हन्त मूर्त्तं ब्रवीम्यहम् ॥
सूर्य्यकोटिप्रतीकाशो जिष्णुर्भाजिष्णुरेकतः ॥३॥

कुन्दगोक्षीरधवलो हरिर्ध्येयो मुमुक्षुभिः ॥
विशालेन सुसौम्येन शङ्खेन च समन्वितः ॥४॥

सहस्त्रादित्यतुल्येन ज्वालामालोग्ररूपिणा ॥
चक्रेण चान्वितः शान्तो गदाहस्तः शुभाननः ॥५॥

किरीटेन महार्हेण रत्नप्रज्वलितेन च ॥
सायुधः सर्वगो देवः सरोरुहधरस्तथा ॥६॥

वनमालाधरः शुभ्रः समांसो हेमभूषणः ॥
सुवस्त्रः शुद्धदेहश्च सुकर्णः पद्मसंस्थितः ॥७॥

हिरण्मयशरीरश्च चारुहारी शुभाङ्गदः ॥
केयूरेण समायुक्तो वनमालासमन्वितः ॥८॥

श्रीवत्सकौस्तुभयुतो लक्ष्मीवन्द्येक्षणान्वितः ॥
अणिमादिगुणैर्युक्तः सृष्टिसंहारकारकः ॥९॥

मुनिध्येयोऽसुरध्येयो देवध्येयोऽतिसुन्दरः ॥
ब्रह्मादिस्तम्बपर्य्यन्तभूतजातहृदिस्थितः ॥१०॥

सनातनोऽव्ययो मेध्यः सर्वानुग्रहकृत्प्रभुः ॥
नारायणो महादेवः स्फुरन्मकरकुण्डलः ॥११॥

सन्तापनाशनोऽभ्यर्च्यो मङ्गल्यो दुष्टनाशनः ॥
सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वगो ग्रहनाशनः ॥१२॥

चार्वङ्गुलीयसंयुक्तः सुदीप्तनख एव च ॥
शरण्यः सुखकारी च सौम्यरूपो महेश्वरः ॥१३॥

सर्वालङ्कारसंयुक्तश्चारुचन्दनचर्चितः ॥
सर्वदेवसमायुक्तः सर्वदेवप्रियङ्करः ॥१४॥

सर्वलोकहितैषी च सर्वेशः सर्वभावनः ॥
आदित्यमण्डले संस्थो अग्निस्थो वारिसंस्थितः ॥१५॥

वासुदेवो जगद्धाता ध्येयो विष्णुर्मुमुक्षुभिः ॥
वासुदेवोऽहमस्मीति आत्मा ध्येयो हरिहरिः ॥१६॥

ध्यायन्त्येवं च ये विष्णुं ते यान्ति परमां गतिम् ॥
याज्ञवल्क्यः पुरा ह्येवं ध्यात्वा विष्णुं सुरेश्वरम् ॥१७॥

धर्मोपदेशकर्त्तृत्वं संप्राप्यागात्परं पदम् ॥
तस्मात्त्वमपि देवेश ! विष्णुं चिन्तय शङ्कर ! ॥१८॥

विष्णुध्यानं पठेद्यस्तु प्राप्नोति परमां गतिम् ॥१९॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे विष्णुध्यानं नाम द्विनवतितमोऽध्यायः ॥९२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:04.2700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

relate back

  • पूर्वलक्षी संबंध असणे 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणतेही कार्य करतांना मुहूर्त कां पहावा? त्यामागची संकल्पना काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.