TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|गरूडपुराणम्|आचारकाण्डः|
अध्यायः १०२

आचारकाण्डः - अध्यायः १०२

विष्णू पुराणाचा एक भाग असलेल्या गरूड पुराणात मृत्यूनंतरच्या स्थितीबद्दलची चर्चा आहे, शिवाय श्रद्धाळू हिंदू धर्मीयांमध्ये मृत्यूनंतर जी विविध क्रिया कर्मे केली जातात, त्याला गरूडपुराणाची पार्श्वभूमी आहे.


अध्यायः १०२
॥ याज्ञवल्क्य उवाच ॥
वानप्रस्थाश्रमं वक्ष्ये तच्छृण्वन्तु महर्षयः ॥
पुत्रेषु भार्यां निः क्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥१॥

वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनः क्षमी ॥
अफालकृष्टेनाग्नींश्च पितृदेवातिथींस्तथा ॥२॥

भृत्यांस्तु तर्पयेच्छ्मश्रुजटालोमभृदात्मवान् ॥
दान्तस्त्रिसवर्णस्नायी निवृत्तश्च प्रतिग्रहात् ॥३॥

स्वाध्यायवान्ध्यानशीलः सर्वभूतहितेरतः (तिः) ॥
अह्नो मासस्य मध्ये वा कुर्य्याद्वार्थपरिग्रहम् ॥४॥

कृतं त्यजेदाश्वयुजे युञ्जेत्कालं व्रतादिना ॥
पक्षे मासेथवाश्नीयाद्दन्तोलूखलिको भवेत् ॥५॥

चान्द्रायणी स्वपेद्भूमौ कर्म कुर्य्यात्फलादिना ॥
ग्रीष्मे पंचाग्निमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः ॥६॥

आर्द्रवासास्तु हेमन्ते योगाभ्यासाद्दिनं नयेत् ॥
यः कण्टकैर्वितुदति चन्दनैर्यश्च लिम्पति ॥
अक्रुद्धः परितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥७॥

इति श्रीगारुजे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे याज्ञवल्क्योक्तवानप्रस्थधर्मनिरूपणं नाम द्वयधिकशततमोऽध्यायः ॥१०२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:04.8030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आततायी

 • वि. अपराधी ; गुन्हेगार ; खुनी , विष घालणारा , चोर , आगलाव्या , दुसर्‍याची जमीन बळकावणारा व दुसर्‍याची स्त्री हरण करणारा या सहांपैकीं एक ; आतताई मनुष्याचे हे सहा प्रकार शुक्रनीतींत दिले आहेत . अग्निदो गरदश्वैव शस्त्रपाणिर्धनापह : । क्षेत्रदारापहारीच षडेते आततायिन : । शुक म्हणे कुरुनंदना । यादव टेंकले आत्ममरणा । ते मारावया रामकृष्णा । आततायी जाणा लोटले । - एभा ३० . १५८ . 
 • ( ल . ) साहसी ; हेकड ; मूर्खपणाचें धाडस करणारा . [ सं . ] 
 • वि. अधीर , अविचारी , उतावळा , हेकट . 
 • c  A felon; an incendiary; a murderer; fig. a furious fellow. 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

जुळी मुले झाली असतां शांति करावी काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.