TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|गरूडपुराणम्|आचारकाण्डः|
अध्यायः ५३

आचारकाण्डः - अध्यायः ५३

विष्णू पुराणाचा एक भाग असलेल्या गरूड पुराणात मृत्यूनंतरच्या स्थितीबद्दलची चर्चा आहे, शिवाय श्रद्धाळू हिंदू धर्मीयांमध्ये मृत्यूनंतर जी विविध क्रिया कर्मे केली जातात, त्याला गरूडपुराणाची पार्श्वभूमी आहे.


अध्यायः ५३
॥ सूत उवाच ॥
एवं ब्रह्माब्रवीच्छ्रुत्वा हरेरष्टनिधींस्तथा ॥
तत्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपौ ॥१॥

मुकुन्दकु(न) न्दौ नीलश्च शङ्खश्चैवापरो निधिः ॥
सत्यामृद्धौ भवन्त्येते स्वरूपं कथयाम्यहम् ॥२॥

पद्मेन लक्षितश्चैव सात्त्विको जायते नरः ॥
दाक्षिण्यसारः पुरुषः सुवर्णादिकसंग्रहम् ॥३॥

रुप्यादि कुर्य्याद्दद्यात्तु यतिदैवादियज्वनाम् ॥
महापद्माङ्कितो दद्याद्धनाद्यं धार्मिकाय च ॥४॥

निधी पद्ममहापद्मौ सात्त्विकौ पुरुषौ स्मृतौ ॥
मकरेणाङ्कितः खड्गबाणकुन्तादिसंग्रही ॥५॥

दद्याच्छ्रुताय मैत्रीं च याति नित्यं च राजभिः ॥
द्रव्यार्थं शत्रूणां नाशं संग्रामे चापि संव्रजेत् ॥६॥

मकरः कच्छपश्चैव तामसौ तु निधी स्मृतौ ॥
कच्छपी विश्वसेन्नैव न भुङ्केन (ना) ददाति च ॥७॥

निधानमुर्व्यां कुरुते निधिः सोप्येकपूरुषः ॥
राजसेनमुकुन्देन लक्षिता राज्यसंग्रही ॥८॥

भुक्तभोगो गायनेभ्यो दद्याद्वेश्यादिकासु च ॥
रजस्तमोमयो नन्दी आधारः स्यात्कुलस्य च ॥९॥

स्तुतः प्रीतो भवति वै बहुभार्य्या भवन्ति च ॥
पूर्वमित्रेषु शैथिल्यं प्रीतिमन्यैः करोति च ॥१०॥

नीलेन चाङ्कितः सत्त्वतेजसा संयुतो भवेत् ॥
वस्त्रधान्यादिसंग्राही तडागादि करोति च ॥११॥

त्रिपू(पौ) रुषो निधिश्चैव आम्रारामादि कारयेत् ॥
एकस्य स्यान्निधिः शङ्खः स्वयं भुङ्क्ते धनादि(न्त)कम् ॥१२॥

कदन्नभुक्परिजनो न च शोभनवस्त्रधृक् ॥
स्वपोषणपरः शंखी दद्यात्परनरे वृथा ॥१३॥

मिश्रावलोकनान्मिश्रस्वभावफलदायिनः ॥
निधीनां रूपमुक्तं तु हरिणापि हरादिके ॥
हरिर्भुवनकोशादि यथोवाच तथा वदे ॥१४॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे नवनिधिवर्णनं नाम त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:01.6630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अफाट

 • वि. 
 • विस्तीर्ण ; विस्तृत ( स्थळ , अरण्य , तलाव , समुद्र , इमारत , काम ). जैसा कां अफाट समीर । ऐसा गाढा आणि अफाटु । आतां कोण करी यया शेवटु । - ज्ञा १५ . २१३ . 
 • मोठें ; अचाट . 
 • प्रबळ ; अतिशय सामर्थ्यवान ; आश्चर्यकारक ; उत्कृष्ट . सामाशब्द - अफाट बुध्दि , अफाटपराक्रम , अफाटसंपत्ति . [ सं . अ + स्फुट ; अ + फाट = फाटणें ? ] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

उगवत्या सूर्याला नमस्कार, मावळत्या का नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.