TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|गरूडपुराणम्|आचारकाण्डः|
अध्यायः ९७

आचारकाण्डः - अध्यायः ९७

विष्णू पुराणाचा एक भाग असलेल्या गरूड पुराणात मृत्यूनंतरच्या स्थितीबद्दलची चर्चा आहे, शिवाय श्रद्धाळू हिंदू धर्मीयांमध्ये मृत्यूनंतर जी विविध क्रिया कर्मे केली जातात, त्याला गरूडपुराणाची पार्श्वभूमी आहे.


अध्यायः ९७
॥याज्ञवल्क्य उवाच ॥
द्रव्यशुद्धिंप्रवक्ष्यामि तन्निबोधत सत्तमाः ॥
सौवर्णराजताब्जानां शङ्खरज्ज्वादिचर्मणाम् ॥१॥

पात्राणां चासनानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते ॥
उष्णवाभः स्रुक्स्रुवयोर्धान्यादेः प्रोक्षणेन च ॥२॥

तक्षणाद्दारुश्रृङ्गादेर्यज्ञपात्रस्य मार्जनात् ॥
सोष्णैरुदकगोमूत्रैः शुध्यत्याविककौशिकम् ॥३॥

भैक्ष्यं योषिन्मुखं पश्यन्पुनः पाकान्महीमयम् ॥
गोघ्नातेऽन्ने तथा केशमक्षिकाकीटदूषिते ॥४॥

भस्मक्षेपाद्विशुद्धिः स्याद्भूशुद्धिर्माजनादिना ॥
त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥५॥

भस्माद्भिर्लोहकांस्यानामज्ञातं च सदा शुचि ॥
अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैर्गन्धलेपापकर्षणात् ॥६॥

शुचि गोतृप्तिदं तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् ॥
तथा मांसं श्वचाण्डालक्रव्यादादिनिपातितम् ॥७॥

रश्मिरग्नी रजश्छाया गौरश्वो वसुधानिलाः ॥
अश्वाजविप्रुषो मेध्या स्तथाचमनबिन्दवः ॥८॥

स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्याप्रसर्पणे ॥
आचान्तः पुनराचामेद्वासोऽन्यत्परिधाय च ॥९॥

क्षुते निष्ठीविते स्वापे परिधानेऽश्रुपातने ॥
पञ्चस्वेतेषु नाचामेद्दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥
तिष्ठन्त्यग्न्यादयो देवा विप्रकर्णे तु दक्षिणे ॥१०॥

इति श्रागारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे याज्ञवल्क्योक्तद्रव्यशुद्धिनिरूपणं नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥९७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:04.5530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

pleural fluid

 • परिक्लोम जल, वक्षजल, उरोजल 
RANDOM WORD

Did you know?

चित्त आणि मन एकच आहे काय?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.