TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|गरूडपुराणम्|आचारकाण्डः|
अध्यायः १६५

आचारकाण्डः - अध्यायः १६५

विष्णू पुराणाचा एक भाग असलेल्या गरूड पुराणात मृत्यूनंतरच्या स्थितीबद्दलची चर्चा आहे, शिवाय श्रद्धाळू हिंदू धर्मीयांमध्ये मृत्यूनंतर जी विविध क्रिया कर्मे केली जातात, त्याला गरूडपुराणाची पार्श्वभूमी आहे.


अध्यायः १६५
धन्वन्तरिरुवाच ।
क्रिमयश्च द्विधा प्रोक्ता बाह्यभ्यन्तरभेदतः ।
बहिर्मलकफासृग्विट्जन्मभेदाच्चतुर्विधाः ॥१॥

नामतो विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः ।
तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥२॥

बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूका लिक्षाश्च नामतः ।
द्विधा ते कोष्ठपिडिकाः कण्डूगण्डान्प्रकुर्वते ॥३॥

कुष्ठैकहेतवोऽन्तर्जाः श्लेष्मजा बाह्यसम्भवाः ।
मधुरान्नगुडक्षीरदधिमत्स्यनवौदनैः ॥४॥

कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ।
पृथुब्रध्ननिभाः केचित्केचिद्गण्डूपदोपमाः ॥५॥

रूढधान्याङ्कुराकारास्तनुदीर्घास्तथाणवः ।
श्वेतास्ताम्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तु ते ॥६॥

अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः ।
च्युरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥७॥

हृल्लासमास्यश्रवणमविपाकमरोचकम् ।
मूर्छाच्छर्दिज्वरानाहकार्श्यक्षवथुपीनसान् ॥८॥

रक्तवाहिशिरास्थानरक्तजा जन्तवोऽणवः ।
अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात्केचिददर्शनाः ॥९॥

केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः ।
षट्ते कुष्ठैककर्माणः सहसौरसमातरः ॥१०॥

पक्वाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽथोविसर्पिणः ।
वृद्धास्ते स्युर्भवेयुश्च ते यदामाशयोन्मुखाः ॥११॥

तदास्योद्गारनिः श्वामविड्गन्धानुविधायिनः ।
पृथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतसितासिताः ॥१२॥

ते पञ्चनाम्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः ।
सौसुरादाः सशूलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि ॥१३॥

वङ्भेदशूलविष्टम्भकार्श्यपारुष्यपाण्डुताः ।
रोमहर्षाग्निसदनं गुदकण्डूंर्विमार्गगाः ॥१४॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे क्रिमिनिदानं नाम पञ्चषष्ठ्यधिकशततमोऽध्यायः

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:08.6930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

छाया

  • स्त्री. १ सावली . २ प्रतिबिंब . ३ आच्छादन ; आश्रय , पडदा ; रक्षण . निवारोनी जाय माया । ऐसी छाया जयाची । - तुगा ७ . ४ लक्षण ; चिन्ह ; निदर्शक गोष्ट ( रोग , मनोविकार यांची ). डोळे पिवळे झाले म्हणून कामिणीची छाया दिसते . मुखावर क्रोधाची छाया दिसते . ५ अंधुक प्रतिमा किंचित दर्शन ; प्रतिबिंब ; मुद्रा ; चर्या ; अर्धवट पडछाया . श्लोक लागत नाहीं परंतु त्यांत राजनीतीची छाया दिसते . ६ थोडेसें साम्य . रामभाऊची छाया त्याच्यावर दिसते म्हणून हा त्यांचा मुलगा . ७ स्वरूप ; कांति ; सर्वसाधारण देखावा ; टवटवी ; शोभा . झाडाला एक महिना पाणी मिळतांच त्याची छाया पालटली . ८ ( सं . नाटकांत ) बालभाषेची अर्थबोधक संस्कृत पदादिरूप व्याख्या . ९ छट्टा अर्थ ३ पहा . १० रूपांतर ; प्रतिबिंब ; प्रतिकृति ; भाषांतर . पण यास भाषांतर ही संज्ञा नसून छाया हें नांव आजपर्यंत चालत आलें आहे . - नि १८३ . ११ सूर्याची स्त्री . १२ भास . [ सं . ] 
  • ०धरणें ( पाऊस , मेघ , आभाळ यांनीं ) छायेनें , अंधारानें भरून टाकणें . 
  • ०ग्रह पु. सावलीनें प्राण्यांस खालीं ओढून घेणारा मासा किंवा इतर प्राणी . 
  • ०चित्र न. १ पडद्यावर पाडलेली चित्राची छाया . स्वमायेचें आडवस्त्र । लावूनि एकला खेळवी सूत्र । बाहेरी नटी छायाचित्र । - ज्ञा १८ . १३०३ . २ सूर्यप्रकाशाच्या साहाय्यानें काढलेलें चित्र ; फोटो . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

आगमशास्त्राबद्दल माहिती मिळावी.
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.