TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
मायबापाचा श्रीकृष्णाचा ...

रामजोशी - मायबापाचा श्रीकृष्णाचा ...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


सुभद्रेचा पोवाडा

मायबापाचा श्रीकृष्णाचा विचार मोडुनि बळिदेवे ॥

दुराग्रहानें निश्चय केला सुयोधनाला मज द्यावे ॥

भाउ नव्हे ग बाई बाउच केवळ भाउनि मनांत उमजावे ॥

वडिल बंधु परि अडिल खोडकर खळाकडिल हे समजावे ॥

हंसा टाकुनि काय वायसा मुक्ताफ़ळ हे अर्पावे ॥

ब्राह्मण ढकलुनि चांडाळाला कां म्हण जेऊ घालावे ? ॥

जन्मांतरिचा वैरी भाऊ अशा वरुनि हे वळखावे ॥

अपाय याला उपाय न सुचे काय करावे विष खावे ॥

दुर्योधन खळ मेला गेला उलथोनि तो पोटभरा ॥१॥

भाऊजीचा निरोप घेऊनि गेला तीर्थे हिंडपिरा ॥

कोणी जागा न कळे आहे जागा किंवा नीजसुरा ॥

तडी तापडी किंवा भापडि होउनि गेला काशिपुरा ॥

आविडनें कीं कावडि नेल्या शेतुबंध रामेश्वरा ॥

गंगा यमुना तपती तुंगा कृष्णा रेवा हरिद्वरा ॥

यांच्या पुलिनें रम्य साधुच्या मंडळिमध्यें असल खरा ॥

काटक बाई कर्नाटक व्यंकटपति पाहुनि करवीरा ॥

पंढरपुर भूवैकुंठाला आला हरिजन माहेरा ।

पुंडलिकानें कान फ़ुंकिला केला चेला संत पुरा ॥२॥

किंवा अमराधीशें नेला अमरावतिला निरकुमरा ।

तिलोत्तमा, उर्वशी मेनका रंभादिक ज्या सुराप्सरा ॥

असला सुंदरा ठसला + सला भुलवुनि नेला त्यांनि घरा ॥

रुसला बसला घुसला जाउनि फ़सला तेथें खराखुरा ॥

अथवा झाला असेल साधू शोधुनि सगळी वसुंधरा

प्राणाधिक तो आणा घालुनि आणावा वर पार्थ हिरा ॥

अर्जुन घेऊनि कशास कोणा गर्जुन मज भय नाहि जरा ॥

अर्जुन वर्जुन देह विसर्जुन वाटे मजला मृत्यु बरा ॥

तो बैरागी मी बैरागिण होउनि जाइन दिगंतरा ॥३॥

बहर नवतिचा कहर करितसे लहर आलि बाइ धरा धरा ॥

पळपळ युगसम वाटे अनुभव पहिला वहिनी मनीं स्मरा ॥

काल रात्रि म्यां स्वप्न देखिले जणू पूजिते गौरिहरा ॥

गौरव करुनि गौरीनें हा प्रसाद दिधला हार तुरा ॥

कौरव पतिला रौरव होइल बोले ऐसी दिव्य गिरा ॥

जाइल बाइल करुनी येइल ती तुजला ठिक नर नवरा ॥

यती नव्हे या वरुनी गमतो पति अर्जुनजीचा चेहरा ॥

खुणा पाहता उणा नसे तिळ कोणा सांगुन तुम्हि होरा ॥

शुभ चिन्हे ही देही सांगति कविरायाचा ठिक होरा ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-20T05:00:02.4030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

भिल्लावणें

  • स.क्रि. भिजविणें . 
RANDOM WORD

Did you know?

चतुर्थीला चंद्र पाहूनच उपास का सोडतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.