Dictionaries | References
B

Buddhist literature

Buddhist literature  
Variations : Buddh.; Buddh

  |  
अर्चिष्मती   अवीचि   आनन्द   कुनाल   कुम्भक   कुम्भाण्ड   केशिनी   क्षेमंकर   काञ्चनमाला   कौण्डिन्य   गोतम   गोपाली   गोशृङ्ग   चक्रवर्तिन्   चक्रिक   चित्राक्ष   चित्राङ्ग   जेतृ   ज्योतिष्क   जीवजीवक   तक्षशिला   तुषित   देवदास   देवराज   देवसेन   दिव्या   धृतक   धर्मपाल   धर्मवती   नन्द   नन्दन   नन्दा   पद्म   प्रकृति   प्रभावती   प्रियदर्शन   पुष्करिणी   पुष्पदन्त   पुष्पदन्ती   ब्रह्मदत्त   बाहीक   बोधिसत्त्व   भगवत्   मङ्गल   मनोरमा   महेन्द्र   महाकाय   महाकाली   महातेजस्   महानन्द   महापद्म   महाबल   महारथ   महारोमन्   महावीर्य   महासत्त्व   मातृका   मालाधर   मित्रसेन   यमुनाद्वीप   यशोधरा   रघु   रत्नचूड   रत्नाकर   रेवत   राष्ट्रपाल   राहुल   रोहित   रोहितक   लम्बा   वैजयन्त   वज्रदत्त   वैदेही   वैरोचन   वृषसेन   वात्सीपुत्र   विक्रमशील   विक्षोभण   वीरसेन   शङ्कु   शुद्धोदन   शूर्पारक   श्रीमत्   श्रीमती   शाक्य   शान्ति   सुचन्द्र   संजय   सुजय   सुधनुस्   सुन्दर   सुन्दरिका   सैन्धव   सुबाहु   सुभगा   सुमुख   सम्भूत   सम्भूति   सुमित्र   सुरेणु   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP