मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
सैरंध्रीशी कीचक वांछी ...

रामजोशी - सैरंध्रीशी कीचक वांछी ...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


सैरंध्रीशी कीचक वांछी कामुक सेनापती ।

रमाया जंबुक सिंहीप्रती ॥ध्रु०॥

म्हणे भुजिष्या पण त्यजुनी हे रंगमहालीं वसा ।

तुम्हां जे इच्छित मज तें पुसा ।

कष्ट करुनि बहु परसदनीं कां दु:खा भोगितसा ।

आहें मी सेवक तुमचा जसा ।

चंद्रहार मुद छंद कंकणे तन्मणी लफ़्फ़ा तसा ।

लखाकी तानवडाचा ठसा ।

हीर गरसळी वेणीं नग मणीं पैंजण आणि आरसा ।

पलंगी घेऊनि ऐसे बसा ।

॥चाल॥

शयनावरी जाऊं चला मंदिरी ॥१॥

श्रीनाथ सदगुरु पदा :१५

श्रीनाथ सदगुरु पदा भज न आपदा काव्यसंपदा जोड कंसारी ।

कर विचार पाहे काय आहे संसारी ॥ध्रु०॥

आहे संपत जोवरी सर्व तोंवरी आप्तसोयरीं चहाती धनधामा ।

गणगोत येती मग धांवुनि काका मामा ।

विषयामधीं होऊनि दंग उडविशी रंग निशिदिनीं संग चढविशी कामा ।

तनुधनमन खर्चुन तरुण मोहिशी रामा ।

किती यामधी जाशिल तूं नटून रहा दुरुन हटकुन गुरुपदीं ।

झटून साध निज प्रेमा ।

कांहीं उमज शेवटीं कोणि नये बा कामा ।

॥चाल॥

या दुष्कर्मामधिं सारे वय खचल ।

हा विचार बारे आतां कधिं सुचल ।

नरदेह कांचही नकळे कधिं पिचल ।

धरि सदगुरुची तूं कास धरी सहवास होउनी दास दुष्कृति सारी ।

गुरुगृहीच अक्षयि भक्ति ठेव तूं सारी । कर वि० ॥१॥

गुरुकृपेची येशी बारे नांवरुपाशी ।

सुस्वभाव निजमनी भाव तरीच निभाव धरी दृढ भाव सुसंतापाशीं ।

ते समूळ छेदितील प्रपंच संतापाशी ।

गुरुपाय न करतिल काय रक्षिती काय मायबापाशीं ।

॥चाल॥

या प्रपंच घोटाळ्यातून रहा तुटक ।

किती जन्मभरी विषयाची तरि चटक ।

आतां पुरे पुरे डोहांतूनी चाल सटक ।

हे सर्व मायेचे कटक यांतूनि झटक करुनि घे अटक नरतनु सारी ।

बा सफ़ळ विषयाची कशी अजुनि नयेची शिसारी ॥

श्रीनाथ सदगुरुपदा भजन आपदा कर विट० ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 20, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP