मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
दूर होय कान्हा आम्ही ...

रामजोशी - दूर होय कान्हा आम्ही ...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


दूर होय कान्हा आम्ही तुशीं खेळुनी होरी ।

तुटली मर्जी तूं गर्जी नको बळजोरी ॥ध्रु०॥

कालच गडे म्यां यार्शी केली होजीं बोली ।

शिवूं नये अंगा नको दंगा करुं वनमाळी ॥

हा तर ख्याली याची कोण जाणतो खोली ।

भिजल्या पोरी कशी होरी ग हे घरघाली ॥

झुंबर करितो तिथे कोण कुणाचा वाली ।

केली गर्दी रंगाची सर्दी ओली ॥

भरले डोळे बाई अजून जाईना लाली ।

फ़ेडी लुगडी कुच रगडी या काय चाली ॥१॥

अंगे भिजली रंगामध्ये दंग जाहलें मी वेडी ।

तशामाजी बाई हा हळुच कंचुकी सोडी ॥

या खेळाची याला अशी काय गे गोडी ।

धूम करुनी भर गुलालांत संग जोडी ॥

गडे हा करितो दुसर्‍याची टवाळी खोडी ।

माझी केली काल फ़ारच ओढाओढी ॥

मुक्तामणीचे माझे हार गळ्यांतील तोडी ।

याच्या सगळ्यां म्यां ओळखून ठेविल्या खोडी ॥२॥

डोळा नुघडे दुमदुमला रंगीत वेणु ।

गुंगित होते तो कर्णी ऐकिला वेणु ॥

रंजित कुंजी मधु मंजुळ रस मनरेणु ।

गर्दी उडाली काय सखे स्वमुखे मी वाणूं ॥

ते दु:ख सखये मग आमचे आम्ही जाणू ।

आहे हा दिन का मध्यान्ह रात्र हेही न नेणूं ॥

बळकट होती कांहीं आयुष्याची दोरी ।

म्हणुनि वाचुनि आलो आम्ही सासुरवासी पोरी ॥३॥

यापरी रुसली घरी बसली हरी समजावी ।

नकळत झाले चाल तूं अशी न मी चिडवी ॥

खेळ खुषीचा इथें मर्जी ग कां बिघडावी ।

दो दिवसांची सखी होरी रती पुरवावी ॥

तूं मज वाली सार्‍यांनी जूट बांधावी ।

बरीं कीं माझी रंगांत तनु भिजवावी ॥

गोपी जमुनी कुंजांत मौज खेळावी ।

तुजकडे आलों मसलत कांहीं सांगावी ॥४॥

ऐकुनि उठली खटपट मजामधें होती ।

हरिचा धरिला तिने हात नेला एकांतीं ॥

भोगिला पुरता मिळविली ज्योतीला ज्योती ।

आंतून तिकडे वर यदुपतीला भर देती ॥

मिसळून गेली भिजविलाच कंसाराती ।

गेले येऊन मग कुंजनवाला हो ती ॥

ऐशा लीला करी आनंद तो अवतारी ।

त्याची होरी कविराय गातसे थोरी ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 16, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP