TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
भला जन्म हा तुला लाधल...

रामजोशी - भला जन्म हा तुला लाधल...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


रामजोशी

भला जन्म हा तुला लाधला खुलास ह्रदयीं बुधा ।

धरिसी तरि हरिचा सेवक सुधा ॥ध्रु०॥

चराचरीं गुरु तरावयाला नरा शिरांवरि हरि ।

जरा तरि समज धरी अंतरी ॥

हटातटाने पटा रंगवुनि जट धरिशि कां शिरी ।

मठाची उठाठेव कां तरी ॥

वनांत अथवा जनांत हो कां मनांत व्हावे परी ।

हरीचें नांव भवांबुधी तरी ॥

काय गळ्यांत घालुनि तुळशीची लांकडे ।

ही काय भवाला दूर करितिल माकडें ।

बाहेर मिरविशी आंत हरिशी वांकडे ।

अशा भक्तिच्या रसा-रहित तूं कसा म्हणविशी बुधा ।

हरिरस सांडुनि घेसी दुधा ॥ ॥भला१॥]

जाळ गळ्यामधिं माळ कशाला व्याळ काय कोपला ।

आंतुनि बाहेर म्हणविशी भला ॥

वित्त पहातां पित्त येतसे चित्त पाहिजे मला ।

असे हरि म्हणतो नुमजे तुला ॥

दांभिक वर संभावित अभ्यंतरी नाहिस बिंबला ।

बहिर्मुख नर नरका लाधला ॥

तूं पोटासाठी करि खटपट भलतिशी ।

परि भक्ति रसाविण हरि भेटेल काय तुशी ।

काय मौन धरुनिया गोमुखिला जाळिशी ।

स्वार्थ सुखें परमार्थ बुडविला अनर्थ केला मुग्धा ।

न जाणसि कांजी म्हणसी सुधा । ॥भला२॥

टिळा टोपिवर शिळा पडो या बिळांत करिसी जपा ।

तथापि न होय हरीची कृपा ।

दर्भ मुष्टिच्या गर्भि धरुनियां निर्भर पशुची वपा ।

जाळिशी तिळा तांदुळा तुपा ।

दंडकमंडलु बंड माजविशी मुंड मुंडिशी तपा ।

न सार्थक लट्क्या सार्‍या गपा ॥

ही बारबार तलवार येईल काय पुन्हां ।

ह्या दुर्लभ नरदेहांत ठेविशी कुण्हा ।

भगवंत भुकेला भक्तीचा पाहुणा ।

वर्म कळेना धर्म घडेना कर्म चित्त न द्विधा ।

सदा हरि कविरायावर फ़िदा । भला जन्म हा तुला ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-20T04:33:33.0900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

biological structure

  • जैव संरचना 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.