TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
ब्राह्मणी राज्य जोरदार ...

रामजोशी - ब्राह्मणी राज्य जोरदार ...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


ब्राह्मणी राज्य जोरदार

ब्राह्मणी राज्य जोरदार घोड्यावर स्वार होते शिपाई ॥

जबर सद्दी कैकांनी पाहिली शत्रु ठेविले नाही ॥ध्रु०॥

श्रीमंत पेशवे प्रधान बहु प्रीतीचे ॥

अष्टप्रधानामध्यें उतरले मर्जीत महाराजांचे ॥

वसविले त्यांणी पुणें शहर टुमदारीचें ॥

जागो जाग बांधिले दाट नळ पाण्याचे ॥

ठायिं ठायिं शोभत हौद एक फ़र्म्याचे ॥

धनी कृपावंत प्रभु कल्याण करी रयतेचे ॥

लंकाच पुण्यामध्यें लेश न दारिद्र्याचे ॥

शहरांत घरोघर सावकार गबर घरचे ॥

सरदार एकाहुन एक श्रीमंतांचे ॥

लढणार शिपाई किती सांगू मी वाचे ॥

हत्ती घोडे रथ अंबारी थवे पालख्यांचे ॥

सरकार वाड्या भोवताली झुलती बहारीचे ॥

जागो जाग वस्ती भरदार गर्दि बाजार कमती नसे कांहीं ॥

पुणे शहर अमोलिक रचली अशि दुसरी नाही ॥ब्राह्म ॥१॥

उत्तम पुण्याभोंवती शोभती बागा ॥

शहरांत हजारो स्वार घोड्यांच्या पागा ॥

भले भले धनत्तर वाडे हवेल्या जागा ॥

आळोआळी झळकती एक सारख्या रांगा ॥

वर्णिता गोड वाटतें किती तरि सांगा ॥

शहरात सुखी अवघे क्वचितची भीकमागा ॥

तेही गेले कोठें धर्मास करिनारे जागा ॥

शिंद्याचा ज्यान बत्तीस फ़्रेंच नालुंगा ॥

गाईकवाड सरदार येती प्रसंगा ॥

धांवती रणांगणी मानकर्‍यांचा चुंगा ॥

शिरकेल कोणता काळ कोरण्या भुंगा ॥

(सहजात जिरविती सर्व तयांचा भुंगा ॥ )

गोखले बापू तरवार बहादर फ़ार लढाईंत जाई ॥

शत्रुची फ़ौज जर्जर करितसे लवलाही ॥ब्राह्म ॥२॥

साक्षांत विष्णु अवतार पेशवे कूळ ॥

संपूर्ण महीचे भूप कांपती धाक दरारा प्रबळ ॥

सखोपंत देवराव विठ्ठलनाना काळ ॥

शहाण्यात साडेतीन शहाणे (बुध्दीचे) सबळ ॥

सेवेत सर्वदा श्रीमंतांच्या जवळ ॥

होळकर भोसले शिंदे मानकरी सफ़ळ ॥

तलवार बहादुर करिती शत्रुची राळ ॥

स्वारीच्या भोवती पटवर्धन मंडळ ॥

युध्दांत रणांगणी जसा आगीचा लोळ ॥

बहुनामी पल्लेदार तोफ़ांचा कल्लोळ ॥

जे जाल जुंबुरे बाण करी वळवळ ॥

सरदार सभोंवती दाट पसरती तळ ॥

घोरपडे रास्ते सरदार पुरंदरे स्वार पानशे पाहीं ॥

फ़डणीस नानांची जरब भूमंडळी राही ॥ब्राह्म ॥३॥

पर्वतावरती पर्वती स्थान त्यावरती चौघडा ॥

तळापर्यंत पायर्‍या जावे धडधडा ॥

अनुष्ठान पंचपक्वान्न पडेना खाडा ॥

पुजारी पूजिती उमामहेश्वर जोडा ॥

पीत वर्ण सोन्याच्या मूर्ति नव्हे या बाडा ॥

पहार्‍यास शिपाई उभे पेटवुनि तोडा ॥

रमणाहि ब्राह्मणांसाठी बांधिला केवढा ॥

श्रावणमासि खर्च तो कोट्यावधि तोडा ॥

पुढे तळे त्यामध्यें लहान बेटाचा तुकडा ॥

गणपती त्यांत पलिकडेस आंबिल ओढा ॥

ग्रामांत तुळशी बागेत बेत ही जाडा ॥

बुधवार पेठ बेलबाग नजीकची वाडा ॥

जागोजाग मौज अनिवार नसे अंतपार वर्णू तरि काई ॥

कविराय म्हणे धन्य धन्य पेशवाई ॥

ब्राह्मणी राज्य जोरदार ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-20T04:56:53.7630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ĀJAGARA(आजगर)

  • An ascetic. Śānti Parva of Mahābhārata in its 179th Chapter states that Prahlāda conversed with this sage. 
RANDOM WORD

Did you know?

Are we transliterating everything? Do we copy that from some other websites?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.