TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
बाई नंदाचा मूल पहा कि...

रामजोशी - बाई नंदाचा मूल पहा कि...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


रामजोशी

बाई नंदाचा मूल पहा किती तरि बेढंगी ॥ध्रु०॥

काय वदूं मूल माझी बगडी । काढून बाळी बुगडी ।

नहात होती घरीं उघडी । हा तिचे कुच रगडी ।

किति रांडाशी खेळे फ़ुगडी । फ़ेडितसे लुगडी ।

काय उणे नांदाया पृथ्विवरते । गांव सोडून द्यावे वाटते ।

या मेल्याचे नांव । काय म्हणून इथे रहावे । चालच बेढंगी ।

बाई नंदाचा मूल ॥१॥

माझ्या मथुरेची सुन धरली । ती काय कोणी दुरली ।

पाडुनी रंगामध्यें चुरली । आतां काय रीत उरली ।

अग याच्या हातींची मुरली । ती तर विषें भरली ।

भलि बुरी बायको ठेवितसे उरिं हात ।

हे कां सोशिल वाउगें भली मुलीची जात ।

कुठवर याचे कर्म साहावे सगळें व्रत भंगी ।

बाई नंदाचा मूल ॥२॥

या पापाची कुठें झडती । देईल हा पुढती ।

अजून माझी मुलं रडती । दिननिशीं घरिं पडतीं ।

याच्या नांवानें चरफ़डतीं । भलतेंच बडबडतीं ।

गोकुळ नगरीं मातला बाई गवळ्याचा पोर ।

यानें आम्हा बुडविलें खोटा मेला चोर ।

कविरायाला स्वतनु वाहा मग शिरला रंगी

बाई नंदाचा मूल ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-17T01:48:20.2100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

dengue fever

  • डेंगू ज्वर 
  • डेंगू ताप 
RANDOM WORD

Did you know?

जानवे म्हणजे नेमके काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.