मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
अशि कशि रे तुझि होरी ...

रामजोशी - अशि कशि रे तुझि होरी ...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


अशि कशि रे तुझि होरी हरि आवळून धरिशिल उरीं ।

पडेना अमुचि रे येथे पुरी ॥ध्रु०॥

नाहिं अब्रुची चाड तुलारे आम्हि गरति बायका ।

काय हा झोकिशि गुलाल बुका ।

सारें अंग रंगांत बुडालें काय म्हणेल घरिं अका ।

न कांहिंच बोलसिल मैंदा बका ।

सासुसासरा घरिं घरच्याला कळेल जनामधिं टिका ।

होइल मग अबरुस बसला धका ।

जळो तुझी रे पिचकारि नको काय खेळ हा निका ।

मारला जाशि एखादा फ़ुका ।

हार तुटोनी गळतात मणी धनीपणाचा शिका ।

मुखावर घेसि जनांचा थुका ।

आम्हि गरती अब्रुसाठीं जाऊं मरुन ।

चल नंदापाशी नेतें तुजला धरुन ।

रंगाचें पाणि रे डोळे गेले भरुन ।

काय हरी खेळशिल अमुचे रे कुच चुरुन ।

तुझि मस्ति रे थोड्या दिवसांत जाइल जिरुन ।

थांब तुला ही खोड जंव न रे लागुन बसली खरी

काढितें, खेळ न एवढ्यावरी ॥१॥

ऐकत होतें फ़ारच तुजला; तूं तर व्यसनी पुरा ।

जन्मला यदुवंशामधिं हिरा ।

अरे चांडाळा सोड मला रे आग झाली उरा ।

चोळिशी काय गव्हारा गुरा ।

काढ गळ्यांतिल हात कसा तूं जाउनि निजमंदिरा ।

आणितें आपुल्या पतिला घरा ।

मग होरी ही तुझी निघल चुडे फ़ुटुन हो चुरा ।

जळो गाई का आलें परमेश्वरा ।

कान दुखवला थांब तरी कां ओढिशि रे फ़रफ़रा ।

कशाचा खेळ जुलूम हा खरा ।

ती असल एखादी तुजसारखि तुसि झटल ।

जी भली कुलीना ती तर तुजवरि विटल ।

या दुष्कर्मे गोकुळची वस्ती उठल ।

हें पाप जोडिशी कोण्या जन्मीं फ़िटल ।

हा रंग तुझा मजपाशि कसा रे पटल ।

कधिं घरच्यांनी जुलूम करुन माझि न धरली निरी ।

कवण तूं परनर यमुनातिरीं ॥२॥

यापरि हरिला तिणें जरब दिली परी वरी आंतुली ।

वेगळी प्रेमरसाची किली ।

स्त्रीजातीला कोण रे म्हणल भोळी अथवा भली ।

कृतादिकयुगीं मग हा तर कली ।

परमात्म्याची मूर्ति तिणें उरीं तर कसीं लाविली ।

रसामधिं पुनरपि फ़ुसलाविली ।

श्रीकृष्णातें म्हणे तुझि उगि प्रीती पाहिली ।

खेळाया रोखिली गेली ।

श्यामा रामा उमा चीमा भिमा यमा या मुली ।

जमाउनि रमा दमाची आली ।

कटी कच्छशिरावरी ती जुटून ।

त्या एकदम सार्‍या हरिवरि पडल्या तुटून ।

घेतला उसंत न वसंत सगळा लुटून ।

रंगलूट जहाली कंचुक गेले फ़िटून ।

या होरीची कोणि तर्‍हा बांधिल कविजन खरि तरी ।

नये या कविरायाची सरी ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 16, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP