मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
श्रीरंग गोपिकोत्संग धरु...

रामजोशी - श्रीरंग गोपिकोत्संग धरु...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


श्रीरंग गोपिकोत्संग धरुनि करि रंग हरी हा बाई ।

कुंजांत मातला वसंत सांगुं मी काई ॥ध्रु०॥

तो कंजरसाचा पुंज बांधिला गुंज तशामधिं मुरली ।

अति मंजुळ हरिनें वदनसरोजीं धरली ।

थयिं थयिं नूपुरें वाजती चरणीं झणतकृति भरली ।

त्या रसिकव्रजांतिल सुंदर तितुकी सरली ।

अति मंद शितल सुगंध जाति निष्पंद मरुत्कृति भरली ।

ती शोभा नच वर्णवे रमा अवतरली ।

रंगांत गोपिच्या पडल्या, किती उड्या ।

किती रासमंडळी जडल्या, होत्या सड्या ।

किति श्रीहरिच्या तोंडी देति विड्या ।

या सार सुखां नाहिं पार काय संसार हरीच्या पायीं ।

या चित्तवृत्तिला दुजें सुचेना कांहीं ॥ श्रीरंग ॥१॥

तूं जरी रुसुनियां घरी मंचकावरी बैसलिस भामा ।

तरि काय हरीला उण्या सुरसिका रामा ।

हा भाग तुझा तरी लाग नको धरुं राग रिझवि गुणधामा ।

जी रसिक नव्हे ती स्त्री न म्हणावी पामा ।

किति मुली मिळाल्या हुलीस त्याच्या कुळीं किं कुशला वामा ।

श्रीमाधवसंगें गडे पुरविती कामा ।

किति गुलाल केशरीरंगें, भिजविल्या ।

किति मानवती मदभंगें, निजविल्या ।

किति देउन रतिसुख संगें, रिझविल्या ।

हा हाट हरीचा थाट गोपिला वाट सुचेना कांहीं ।

या मुखें वदूं किति पिचकार्‍यांची घाई ॥ श्रीरंग ॥२॥

मधुकरी पंकजावरी तशा एकसरी धावल्या रमणी ।

गेलि उमा रमा सखु साळू मैना चिमणी ।

चल ऊठ जाऊं रंग लूट पडूं नये तूट हरीच्या चरणीं ।

यापरि मग समजुन गेल्या दोघी गडणी ।

त्यापाशि मिळाल्या रसीं उतरल्या मुशी नंदजाचरणीं ।

हा स्त्रीजन परि भगवंत कॄपानिधी करणी ।

ही वसंतमाधव होरी, कोणि शिका ।

जरि गातां हरिची थोरी, भवभी कां ।

जर वर्णन करितां चोरी, करुं नका ।

हें पर्व पावलें सर्व नको धरुं गर्व तरी कविराया ।

धनवान कोणाचे बाप कोणाची माया ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 17, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP