मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
हरिवांचून संसार कशाचा ...

रामजोशी - हरिवांचून संसार कशाचा ...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


हरिवांचून संसार कशाचा । किति साजणी धीर धरुं ।

चैन पडेना कसें करुं ॥ध्रु०॥

चुटका लाउनि जिवासि गेला । ही स्वप्नींची गत झाली ॥

त्यानें ग आपुली सोय पाहिली । कशास येइल वनमाळी ॥

कोठें ग होती रांड कळे ना । सवत कपाळी घरघाली ॥

या नंदाच्या कुळीं ऐकिल्या । नवत्या कधि ऐशा चाली ॥

ती पडली ग आमुचे डाई । रांड पोट जाळीचे पायी ॥

हा घात जाहला बाई । चिखलांत फ़सविल्या गायीं ॥

दूर जाऊन कुठें वनी शिरुं ॥ हरि ॥१॥

मी म्हणतें ग बाई उत्तम कुळिंचा का रतला बटकीपाशी ॥

पांडवघरचा खरा दास हा ती कंसाघरची दासी ॥

योग्य जाहला संग म्हणावा काय गडे या दैवाशी ॥

कुणि उध्दरितो जन्मा येउनि कुणी आपुलें कुळनाशी ॥

दासीच्या शिरला घरीं । तिचि याचि काय तरि सरी ॥

दासीच्या बंदा हरी । काय मी सांगूं तरी ॥

ऊर बडवितें कटून मरुं ॥ हरि ॥२॥

क्रुर कठोर अक्रुर कशाचा ह्या मेल्यानें घालविलें ॥

कान फ़ुंकुनी माधव नेला तेज आमुचे मालविलें ॥

अमृताच्या कुंडांत कसे विषबोट घालुनि कालविलें ॥

या कुब्जेने मसलत करुनी नकळत त्याला पालविले ॥

ही जळो बिघडली भटी । नाही झाले ठीक शेवटी ॥

ही दुर्गंधाची घुटी ॥ ती कविरायाची नटी ॥

रांड मुलखाची पोटभरु ॥ हरि ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 17, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP