TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
खोडा हा संसार जनाचा ।...

रामजोशी - खोडा हा संसार जनाचा ।...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


रामजोशी

खोडा हा संसार जनाचा । सारा लोभचि दारधनाचा ॥ध्रु०॥

कोणाला अनुताप घडेना । कोणीही साधुपथांत पडेना ।

कोणाचा अभिमान झडेना । कोणाची मतिही मुरडेना ।

कोणी श्रीहरीला आवडेना । कोणावाचुनि कोणी अडेना ।

जपाला काय करितो पुण्य । कळेना पाप ।

मूढ असे हे नरकीं पडती आपोआप । कांही मार्ग न साधुपणाचा ।

खोडा हा ॥१॥

नाना जन्म अशाच भवाला । संपादुनि कोणी न निवाला ।

कांहीं लाज नसेचि जिवाला । भोगूं पाहती या विभवाला ।

हर्षे मागति सांबशिवाला । मोठ्या संततिच्या प्रभवाला ।

कुपामाजीं अमार्गे जसे पडावे अंध । विषयीं पडुनि पावतसे

भवाला बंध ।

दगा नेणति या निधनाचा । खोडा हा ॥२॥

मायापाश न कसा कळावा । आतां काम कधीं आकळावा ।

ऐसा कायही काय मिळावा । मोहाच्या चरकांत पिळावा ।

याचा अरिगण कैं निखळावा । दारा घालति यास कळावा ।

प्राकृतजन हे मानसिं धरिति नाना काम ।

कन्यासुतादि वदनीं कैंचें हरिचें नाम ।

कोठे हो कविराय मनाचा । खोडा हा ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-20T04:22:59.5270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सारमंडळ

  • n  A stringed instrument of music. 
  • न. एक तंतुवाद्य . हें लाकडी पेटीसारखें असून याच्या ३६ खुंटयांना तारा गुंडाळलेल्या असतात ; यांत ३ सप्तकें असतात . 
RANDOM WORD

Did you know?

समुद्रस्नान केव्हा करावे व केव्हा करू नये ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.