TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
कारें हें कळेना तुशीं ...

रामजोशी - कारें हें कळेना तुशीं ...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


रामजोशी

कारें हें कळेना तुशीं हरीची अगाध माया ।

आर्जविशील पैसा मानुनि सार काया ॥ध्रु०॥

आला पेच माथां माझ्या आतां कधिं जाण होसी ।

रांडापोरासाठी वेड्या ऐशी तनु घालविसी ।

पुढें तुझी व्हावी कसी गती निरयासि जासी ।

अरे बळ धरुन भवासी झोंबती काय वाया । कारे० ॥१॥

आता काय बोलूं तुसी तुझी तुला सोय नाहीं ।

मनुजतनु थोडी बापा पहा अवकाश कांहीं ।

तुझा कोण साथी आहे बारे विचारुनि पाही ।

असा कां लोभीजनाच्या लागसी नादी वाया । कारे० ॥२॥

तुझी बुध्दी थोडी बापा तुला झाली भ्रांती मोठी ।

पडूं नको इच्या पेचीं त्रिगुणा हे फ़ार खोटीं ।

इच्यापुढे कांही नोहे ब्रह्मादिकांच्या ही कोटी ।

आटोपिशी कशानें कविरायाच्या कुळा या । कारे० ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-20T04:20:34.8100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नरक तोंडांत सांठविणें

  • बीभत्स शब्द उच्चारणें 
  • वाचा विटाळणें. तोंडात नेहमीं अपशब्द, ग्राम्य शब्द भरलेले असणें 
  • नेहमीं ग्राम्य, अश्लील, शिवीगाळीचें भाषण करणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

मंदार गणेश उपासनेची सविस्तर माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.