TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|रामजोशी|
कुठवर हा भव पुरे पुरे...

रामजोशी - कुठवर हा भव पुरे पुरे...

रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्या लावण्या रामजोशांनी लिहिल्या.


रामजोशी

कुठवर हा भव पुरे पुरेरे । नाहीं यांत किमपि सौख्यरे ।

सांगून चुकलों परंतु न तुझी खटपट सरे सरेरे ॥ध्रु०॥

ही तनु तुजला काय जिरे जिरेरे । हे विषय दिसती साजिरे ।

हे मदमस्त गजरथवाजि रे । आले असती अजी रे ।

सावध हो मनीं विचार न करिसे यांतील कांहीं तरी उरे उरे ॥१॥

जेथील धन तेथें विरेविरे । समजुत कधी व्हावी रे ।

अशी पुन: तनु यावीरे । काही विरक्ति चित्तीं धरावी रे ।

यासाठी ही वळख करुनि घे । बाबा जीव जेणें उधरे धरे ॥२॥

कामादिक रिपु खरे खरेरे । नच यास सलग राख रे ।

जाहले केश सकल वाख रे । कांहीं भजन सुधा चाख रे ॥

यासाठी कविराय म्हणतसे तार भवार्णव हरे हरे ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-20T04:22:07.3930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

open washer

  • विवृत वलयक 
RANDOM WORD

Did you know?

shreeyantra siddha kase karave ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.