Dictionaries | References

वाजसनेय संहिता

वाजसनेय संहिता;Vājasaneyi-saṃhitā  
Variations : वा. सं.; Vâj; VƒÅj. ; VS.; VS.

  |  
अग्निष्वात्त   अथर्वन्   अनमित्र   अपांनपात्   अभिभू   अम्बा   अम्बालिका   अम्बिका   अरप   अररु   अरिष्टनेमि   अविज्ञात   अश्वपति   अश्वमेध   आकूति   आज्यप   आत्मन्   आनन्द   आयुष्मत्   आयुस्   इन्द्राणी   इष   इषुमत्   ईदृश्   उख्य   उपहूत   उर्वशी   उशिज्   उषस्य   ऊर्णायु   ऋतजित्   ऋतधामन्   ऋष्य   एकत   ककुभ्   कङ्क   क्रतुस्थला   करम्भ   कल्माष   कुल्य   कवचिन्   कुवल   क्षेम्य   कालका   गृत्स   गृत्सपति   गन्धर्व   गवय   गृहपति   गिरिश   गोपति   गोमत्   चन्द्र   चन्द्रमस्   चित्ति   जूति   जंभक   जम्भक   ज्योतिस्   जीमूत   तक्षन्   तपस्   तपस्य   त्र्यम्बक   त्रिककुद्   त्वाष्ट्र   तापनीय   तार्क्ष्य   तित्तिरि   द्युम्न   द्रुपद   देवयान   द्वित   दाक्षायण   धुनि   धर्मन्   धृष्टि   धृष्णु   धामन्   नड्वला   नन्द   नभस्य   नमुचि   नर्य   नृषद्   नैषाद   निरृति   नीवार   पुञ्जिकस्थला   प्रचेतस्   पुरंधि   प्रयुत   पुरूरवस्   पूर्वचित्ति   प्रवाहण   पुरुष   प्रहेति   प्रायण   पुरीष्य   पवमान   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP