TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मल्लपुराणम् ।|नीलमतपुराणम् ।|
महापद्मप्रार्थना

महापद्मप्रार्थना

नीलमत पुराण अंदाजे सहाव्या ते आठव्या शतकातील ग्रंथ आहे, यात कश्मीरमधील इतिहास, भूगोल, धर्म आणि लोकगाथांबद्दल विपुल माहीती आहे.


महापद्मप्रार्थना
गोनन्द उवाच ।
षडंगुल: कथं राज्ञा नीलेनास्माव्दिवासित: ॥११२३॥
कथं च विष्वगाश्चस्य स्थानं जातो जलाशय: ।
कथं च छद्मना नीतं महापद्मेन पार्थिवात्‍ ॥११२४॥
एतत्सर्व समाचक्ष्व कुशलो ह्यसि धार्मिक: ।
बृहदश्व उवाच ॥
पूर्वमेव सती देशे महापद्मं भुजंगमम्य़्‍ ॥११२५॥
विदित्वैव कृतं स्थानं वैनतेयो ह्यवादत: ।
तस्य पुत्रांस्तथा सर्वान्‍ आश्रितोपाश्रितान्‍ स्वगै: ॥११२६॥
आक्रम्य भक्षयामास शतशोऽथ सहस्रश ।
स्वजनेभक्ष्यमाने च महापद्मो भुजड्‍म: ॥११२७॥  
आजगाम महाभागं नीलं शरणजसा ।
स्थानं च प्रार्थयामास कश्मीरेषु जनेश्वर: ॥११२८॥
तमुवाच तदा नीलो महात्मान भुजडंमम्‍ ।
इति श्री नीलमते महापद्मप्रार्थना ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-09T18:37:34.2430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

टेर

  • पु. गुवाचा ; विष्टेचा पोहो . 
  • f  Glutted or filled state. Ridiculing: also ridiculed state. 
  • स्त्री. १ अति तृप्ति ; वीट ; मिठी ; शिसारी ( अन्न इ० ची ). २ टर ; थट्टा ; चेष्टा ; फजीति . ( क्रि० करणें ; उडवणें ). ३ ( व ) तुकडा . 
RANDOM WORD

Did you know?

दत्तकपुत्र घेण्याविषयी कांही धर्मशास्त्रीय निर्णय आहेत काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site