TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मल्लपुराणम् ।|नीलमतपुराणम् ।|
वामकिनीलनिवामवर्णनम्

वामकिनीलनिवामवर्णनम्

नीलमत पुराण अंदाजे सहाव्या ते आठव्या शतकातील ग्रंथ आहे, यात कश्मीरमधील इतिहास, भूगोल, धर्म आणि लोकगाथांबद्दल विपुल माहीती आहे.


वामकिनीलनिवामवर्णनम्
बृहदश्व उवाच ।
वासुकैर्नागराजस्य तस्मिन्तीर्थवरे सदा ।
वसतिर्भविता नाग तत्रस्थं तं च पूजय ॥२९५॥
ममांश: स तु नागेन्द्र नागानामीश्वरेश्वर: ।
तस्याज्ञां विफलां कुर्वन्मम हस्ताव्दिनश्यति ॥२९६॥
तस्मादस्य सदा पूजां बलिं च विधिना बुव: ।
विदध्यात्तन्निवासस्थै रम्यर्च्योऽसौ सदा मुद्रा ॥२९७॥
नागानामलयं नील नाम्रा भोगवती पुरीम्‍ ।
योगी भूत्वा स नागेन्द्र पालयिष्यति तां सदा ॥२९८॥
इहापि देशरक्षार्थ मच्छास्त्याऽसौ कृतालय: ।
निवसेदन्यवपुषा तस्मादर्च्य; शिवार्थिभि: ॥२९९॥
प्रधान्येन शरीरेण भोगवत्यां तु वासुकि: ।
पालयन्‍ वत्स्यति नाग इहाप्यशेन सत्तम ॥३००॥
तेनाभिषिक्तो विधिना त्वं चेह वस सर्वदा ।
इति नीलमते वामकिनीलनिवामवर्णनम्‍ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-08T18:52:45.6570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अनुलेपन

  • पु. 
    1. माखणें ; लेप देणें ; उटण्यानें शरीरास चोपडणें . ( क्रिया ) जयाचे निर्लेप अनुलेपु करी । - ज्ञा ११ . २२५
    2. उटी ; उटणाचें द्रव्य ; लेप . ( पदार्थ )
    3. माखलेली ; चोपडलेली . ( लेप लावलेली स्थिति ). [ सं . अनु + लिप = लेप देणें ]
     
RANDOM WORD

Did you know?

देवाचे तीर्थ ग्रहण करण्यासंबंधी शास्त्रीय संकेत कोणते?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.