TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मल्लपुराणम् ।|नीलमतपुराणम् ।|
वैशाखशुक्लपुष्पयोगे बुध्दजन्ममहोत्सववर्णनम्

वैशाखशुक्लपुष्पयोगे बुध्दजन्ममहोत्सववर्णनम्

नीलमत पुराण अंदाजे सहाव्या ते आठव्या शतकातील ग्रंथ आहे, यात कश्मीरमधील इतिहास, भूगोल, धर्म आणि लोकगाथांबद्दल विपुल माहीती आहे.


वैशाखशुक्लपुष्पयोगे बुध्दजन्ममहोत्सववर्णनम्
नील उवाच ।
विष्णुर्देवो जगन्नाथ: प्राप्ते ब्रह्मन्‍ कलौयुगे ॥८०९॥
अष्टाविंशतिमे भावी बुध्दो नाम जगद्‍गुरु: ।
पुष्ययुक्त निशानाथे वैशाखे मासि काश्यप ॥८१०॥
तस्मात्कालादथारभ्य काले भाविन्यत: परम्‍ ।
शुल्के संपूजनं तस्य यथा कार्य तथा श्रृणु ॥८११॥
सर्वौषधिसमायुक्तै: सर्वगन्धै: सुभावितै: ।
सर्वमंगलयुक्तैश्च सर्वरत्नैस्तथैव च ॥८१२॥
बुध्दाचीस्थापनं कार्य शाक्योक्तैर्वचनेस्तथा ।
सुधासिता च कर्तव्या शाक्यावास: प्रयक्षत: ॥८१३॥
कचिचित्रयुत: कार्य: चैत्यदेवालयस्तथा ।
एतत्सर्व तथा कार्य नटनर्तनसुंकुलम्‍ ॥८१४॥
शाक्यानां पूजनं कार्य गोवस्त्राहारपुस्तकै: ।
सर्वमेतद्भवात्कार्य यावत्प्राप्ता भवन्मया ॥८१५॥
दिनत्रयं च कर्तव्यं नैवेद्यं विधिवद्‍ व्दिज ।
पुष्पवस्त्रादिपूजा च दानं दीनजनस्य च ॥८१६॥
इति श्री नीलमते वैशाखशुक्लपुष्पयोगे बुध्दजन्ममहोत्सववर्णनम्‍ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-09T01:58:32.1300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

orosomucoid

  • न. ऑरोसोम्युकॉइड 
RANDOM WORD

Did you know?

भारतीय विवाहसंस्थेचा पाया केव्हां घातला गेला?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site