TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मल्लपुराणम् ।|नीलमतपुराणम् ।|
चतुर्थीत्रिनयम्

चतुर्थीत्रिनयम्

नीलमत पुराण अंदाजे सहाव्या ते आठव्या शतकातील ग्रंथ आहे, यात कश्मीरमधील इतिहास, भूगोल, धर्म आणि लोकगाथांबद्दल विपुल माहीती आहे.


चतुर्थीत्रिनयम्
कन्यामध्यमनुप्राप्ते सहस्रकिरणे व्दिज ॥९३४॥
रात्र्यन्ते सोपवासेन पूज्योऽगस्त्यो मुनिर्भवेत्‍ ।
पूर्णकुम्भै; सकूष्माण्डै: (?यवैर्धान्यैर्घृतेन च ) ॥९३५॥
जातिपद्मांत्पलै: श्वभ्रैश्चन्दनेन सितेन च ।
धेन्वा वृषेण वस्त्रैश्च रत्नै: सागरसंभवै: ॥९३६॥
छत्रोपानत्सुदण्डैश्च पादुकाभिस्तथैव च ।
भूरिणा परमान्नेन फलैर्मूलै: सुशोभनै: ॥९३७॥
अन्नप्रकारैर्भक्ष्यैश्च बह्रिब्राह्मणपूजनै: ।
अगस्त्यपूजां कृत्वैव दैवज्ञं पूजयेत्तदा ॥९३८॥
तेन सन्दर्शितं पश्येत तदागस्त्यं महामुनिम्‍ ।
कामानभीष्टानाप्रोति दृष्टागस्त्यं मुनिं नर: ॥९३६॥
नील उवाच ।
अथाश्वयुकचतुर्थ्या तु देवपूजा विधीयते ।
नवम्युक्तांविधानेन सर्वोपकरणादिना ॥९४०॥
पूज्याश्च सुभगाम्तत्र याश्च नार्य: पतिव्रता: ।
यासां जीवन्ति नाथाश्च श्वस्रूप्रभृतयश्च यत्‍ ॥९४१॥
यथैवाश्वयुजे मासि तथा माघे च पूजयेत्‍ ।
यथा माघे तथा ज्येष्ठे चतुर्थीत्रितयं सदा ॥९४२॥
इति श्री नीलमते चतुर्थीत्रिनयम्‍ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-09T18:26:30.4770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उत्तमस्य क्षणं कोपः

  • श्रेष्ठ मनुष्याला राग आला तरी तो एक क्षणापेक्षा अधिक टिकत नाही 
  • कारण ते विचाराने संयम करतात. मूळ श्र्लोक असा आहेः उत्तमे तु क्षणं कोपो मध्यमे घटिकाद्वयम्। अधमे स्यादहोरात्रं चाण्डाले मरणान्तिकः।। 
RANDOM WORD

Did you know?

How do I contact you?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.