TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|मल्लपुराणम् ।|नीलमतपुराणम् ।|
भद्रकालीपूजावणनम्

भद्रकालीपूजावणनम्

नीलमत पुराण अंदाजे सहाव्या ते आठव्या शतकातील ग्रंथ आहे, यात कश्मीरमधील इतिहास, भूगोल, धर्म आणि लोकगाथांबद्दल विपुल माहीती आहे.


भद्रकालीपूजावणनम्
नील उवाच ।
ततोऽष्टम्यां पूजनीया भद्रकाले यथाविधि ।
आमिषैर्विविधै: शाकैर्वह्रिब्राह्मणतर्पणै: ॥९५०॥
बिल्वपत्रैस्तथा सम्यक्‍ चन्दने न घृतेन च ।
पानकैर्विविधाकारै: सम्यक्‍ चापि पृथक् विधै: ॥९५१॥
भूशोभाभिश्च रम्याभिर्निर्मिताभिश्च शिल्पत: ।
नृत्तगीतैश्च वादित्रै: रात्रिजागरणेन च ॥९५२॥
दुर्गागृहे पुस्तकानां पूजा कार्या तथा व्दिज ।
स्वकानां शिल्पभाणडानां कार्या शिल्पजेनन च ॥९५३॥
वाद्यभाणडानि धान्यानि कवचास्त्राणि चैव हि ।
आयुधानि च संहृष्टो मडलालम्बपूर्वकम ॥९५४॥
पूजयित्वा ययाचारं भाणडजातं विचक्षण: ।
प्राश्नीयाद्दधिसंयुक्तं ब्राह्मननापि मांत्नतम्‍ ॥९५५॥
आश्रितोपाश्रितान्मित्रँ फलवदविदस्तथा ।
पूजनीयाश्च कर्तव्या त्रिभिर्गत्वा फलद्रुमा: ॥९५६॥
अभ्यर्च्य विधिना तं च प्रार्थायेयुर्मनीषितम्‍ ।
देवीं संपूज्य पुष्पादिधूपदीपानुसंपदा ॥९५७॥
दत्त्वान्नपिंड श्येनस्य तेन पिणडोऽभिनन्दित: ।
शुभाय गदितो नित्यं फलशास्त्रविचक्षणै: ॥९५८॥
सृहृत्संबन्धिविप्राणां तथाऽश्रितजनस्य च ।
दातव्यं भोजनं विप्र वसन्तेऽय शरद्यपि ॥९५९॥
अष्टम्यां वा चतुर्थ्था वा चतुर्दश्यां तथैवच ।
नवम्यामध दातव्यं शुक्लपक्षेऽयवोत्तरे ॥९६०॥
यस्या: पूजा कृता देव्या: तस्या भोक्रव्यमप्रत: ।
इति श्री नीलमते भद्रकालीपूजावणनम्‍ ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-09T18:29:46.6170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

associable design

  • सहयोगक्षम संकल्पन 
RANDOM WORD

Did you know?

ज्ञान माहित आहे. पण भ्रमज्ञान म्हणजे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site