मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
चल पलंगी रात्र झाली , करी...

लावणी - चल पलंगी रात्र झाली , करी...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


चल पलंगी रात्र झाली, करी शरिरात मदन काहली ।

हाय रे ॥ध्रु०॥

मी नार नवी तरणी ज्वान, गोरी रे गोरी पान, शेंग चवळी ॥हाय रे ॥

करी फुर फुर सगळा उर, नको रे पळू दुर, बैस जवळी ॥हाय रे ॥

तनू नादर नाजुक कोम, आंगामधी जोम, नूतन कवळी ॥हाय रे ॥चाल॥

कितीक मजवर उड्या घालती ॥

सधन किती मर्जिनुरुप चालती ॥

फुकट कि रे निजते तुज खालती ॥चाल॥ रंग महाली ॥१॥

अतिशय सखू सुटला घाम, मघापुन काम, उगिच छळतो ॥

पाझरतो पर्वत जसा तसा रे पहा वसनांतरी गळतो ॥

सांग उपाय धीर धरु कसा, म्हणुन राजसा रे, जिव जळतो ॥चाल॥

घालसिल आज अडचण जेव्हढी ॥

पार पाडिन शर्थिने तेव्हढी ॥

व्यर्थ नको दवडू रात्र येव्हढी ॥चाल॥

आश रे राहली ॥२॥

किती उठुन मारू मिठी, किती रे हनवटी, धरुन आवळू ॥

मी अति चंचल बायको नको रे घडोघडी विषय खवळू ॥

नव्हे दुधाची उकळी, सख्या आला रे उत, पळी घालुन ढवळू ॥चाल॥

पहा रे पहा उभी कंचुकी फाटली ॥

पाठ खवे छातीमध्ये दाटली ॥

थंड नव्हे कुणी विस्तव वाटली ॥

नरम न पाहाली ॥३॥

केव्हढा वेळ धिर धरू सांग, शरीर सर्वांग, करी थररररर ॥

विषयाची रे मोठी आग, जसा कुणी नाग, चढे झररररर ॥

पडे पदर सुटे तळी निरी, खरिखुरीयेई गिरकी गररररर ॥चाल॥

गंगु हैबती महादेव मजविशी ॥

तिघे रे तुझी करती समजाविशी ॥

प्रभाकर म्हणे आम्ही येविशी ॥चाल॥

शपत वाहाली ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP