मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
उभी शृंगार करुन पिवळा । ...

लावणी - उभी शृंगार करुन पिवळा । ...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात


उभी शृंगार करुन पिवळा ।

उठा चला मंदिरी लुटा रंग बहार नुतन पिवळा ॥धृ०॥

सख्या सजवुन पिवळी घोडी ।

कुठे जाता प्रियकरा कुणाची लागली हो गोडी ॥

ठेऊन जिन पिवळी गेंद जोडी ।

मुखपट्टा पिवळा कलगीवर लाउन अती आवडी ॥

पिवळ्या चुटिया नागमोडी ।

चाले ठुमकत ती मादवान उडे पिवळी फुलोडी ॥चाल॥

अरे सख्या तू मम गळींचा पिवळा हार ॥

अरे सख्यारे लूट घरी हा पिवळा बहार ॥

अरे सख्यारे कोण मिळाली पिवळी नार ॥

खराबा होईल किरे सगळा ॥१॥

घरी पिवळा दिवाणखाना ।

पिवळ्या पलंगावर करविला पिवळा बिछोना ॥

फाणसे पिवळी हलक्यांना ।

आत पिवळ्या मोंबत्त्या आरसे पिवळे झरूक्यांना ॥

शुद्ध पोपट पिवळे नाना ।

रंग दिल्हा पिवळा सारउन चौफेर छतांना ॥चाल॥

अरे सख्यारे तू पिवळे चंपक फूल ॥

अरे सख्यारे मी नार पिंवळी मखमूल ॥

अरे सख्यारे करी पिवळी कळी दुलदूल ॥

गुलगुलित असी नादर विरळा ॥२॥

पितांबर पिवळा जरी काठी । आधी नेसुन पिवळ्या हाते वाढिन सुवर्ण ताटी ॥

बसावे तुम्ही पिवळ्या पाटी । लावीन पिवळे गंध सुरेखुन तुमच्या ललाटी ॥

तुरा खोविन पिवळ्या मुगटी । खंडेराव तुम्ही झाले म्हाळसा पिवळी मी तुजसाठी ॥चाल॥

अरे सख्यारे लाव भाळी पिवळा भंडार ॥ अहो सख्या त्या पिवळा झगा छडिदार ॥

अरे सख्यारे हा मदन मज अनिवार ॥ ज्यार फार करी किरळा ॥३॥

पांघरून पिवळी शाल खाशी । हाती घ्या पिवळी छडी बसुन पलंगावर विलासी ॥

चुरिन पिवळ्या करे पायांसी । बुटेदार चोळी तंग तटाटित पिवळी सुवासी ॥

आनंदे पिवळ्या शेजेसी । पिवळ्या कवळ्या छेल छबेल्या बसेज तुजपाशी ॥चाल॥

अरे सख्यारे गाई गंगु हैबती नवे ख्याल ॥ अरे सख्यारे घडीभर तरी ऐकुन व्याल ॥

अरे सख्यारे कधी करशिल महादेव न्यहाल ॥ तडाखा कली वर अगळा ।

गुणीराज म्हणे प्रभाकरला लाव तुरा पिवळा ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP