मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
इंदुवदन मीन चक्षू तळपती ...

लावणी - इंदुवदन मीन चक्षू तळपती ...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


इंदुवदन मीन चक्षू तळपती, कुरळ भृंग ज्यापरी।

रेखिली निढळी कुंकुमचिरी ॥धृ०॥

पीतकांति जेवि हेम झळाळित, कमलनाल मृदुजशी ।

ओतिली मुर्त ईश्वरे मुशी ॥

कुचयुग दोन्ही समान तीक्ष्ण पर्वतश्रृंगे जशी ।

बैसली भ्रमर पद्मिनीरसी ॥

पृष्ठभागि केशपाश शोभला, रत्‍न गुंफिले तिशी ।

नभींचे तारे निर्मळ निशी ॥चाल॥

धीर समीर गजगती हंसगती चाल ॥

गोरे तुंद मान हिल्लाल गुलाबी गाल ॥

मुखी दंतपंक्ती तेजाळ सुनंदा माळ ॥चाल॥

तरणितरुण वपू अरुण रंगला, वसन विजूचे परी ॥रेखिली०॥१॥

चिंचपानि शेलारी दुरंगी, सिंहकटी नेसली ।

किराशी नासिक लज्जा आली ॥

कमलदलाकृती आनन विकासित, जणु षटपद लुब्धली ।

किंकिणी मंजुळ नादावली ॥

कमालखानी हार गळ्यामधे, मुक्त घ्राण शोभली ।

पाचुवत हनु सूक्ष्म गोंदली ॥चाल॥

विडे पक त्रयोदशगुणी रंगले पहा ॥

नवरत्‍नमुद्रिका शोभल्या बोटी दहा ॥

अतिमंद हास्य नेत्रांची करडी जहा ॥चाल॥

बाळ्या बुगड्या कर्णताटके मुक्तहार नवसरी ॥रेखिली०॥२॥

गोठ हात-सर जवे खिजमत्य मिनेदार करी चुडे ।

चालता विचित्र दृष्टी पडे ॥

वाकड वेळा बाहुभूषणे बाजुबंद त्यापुढे ।

बोलता कोकिळ वृक्षी दडे ॥

चिंचपेट्या तन्मणी हिर्‍याचे छेदिव कोंदण खडे ।

तांदळीपोत दृष्टि ना पडे ॥चाल॥

पायी विरोद्या जोडवी अनवट बिचवे गेंद ॥

रुइफुली विरोद्या भारिनगांची चेंद ॥

जड जाले शरीर मदन तोरे धुंद ॥चाल॥

मधुर गीत अलापित स्वरुपरुपाची पुरी ॥रेखिली०॥३॥

रक्तोत्पलसम पाणिपद्म जे पादपद्म गोजिरे ।

शांतिचे उपमे नुरवी मुरे ॥

सुवास अंगिचा क्रोश एक जातसे वसंतमाधव मुरे ।

सुरारितात पुज्यरिपु झुरे ॥

धन्य धन्य जो इचा स्वामी, पुण्य आचरला बरे ।

तरिच त्याप्रती रत्‍न हे खरे ॥चाल॥

गुणवती सती पतिव्रता रीतिची खरी ॥

करू नये विषयपर कल्पना जरी ॥

कशी येइल हातामधे शोध करा अंतरी ॥चाल॥

ज्ञानी पहावे म्हणे प्रभाकर गंगाधर कवि करी ॥

परस्त्री विषाची सुरी ॥ रेखिली० ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP