मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
मी एव्हढी जपत किंहो असता ...

लावणी - मी एव्हढी जपत किंहो असता ...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


मी एव्हढी जपत किंहो असता मसी चोरुनी ।

तुम्ही अखेर बहार बाहेर येता हो मारुनी ॥ध्रु०॥

कोपरापसुन कर एकांती नित जोडिते ।

बळे पदर धरुनी मिठि मारुन हात ओढिते ॥

चालता कमर ठुमकत चमकत मोडिते ।

घडोघडी साळुंखीपरी टाहो फोडिते ॥

मंदिरी चला किती जिव अपुला तोडिते ।

संतुष्ट मर्जी राखुन सैल सोडिते ॥चाल॥

कडकडीत उन्हाळा वियोग हा रखरखी ॥

आहे स्वरुप रुपाने तव स्वरुपासारखी ॥

दिड दिसांत करिता कसि प्रियकर पारखी ॥चाल॥

धावुन धरता परकीस अंगिकारुनी ॥१॥

मद अष्ट गुणित जरी स्त्रियास पुरुषाहुनी ।

तरी काळ सुखे कंठितात कळ साहुनी ॥

सहजात कदाचित मन फिरले पाहुनी ।

गुजगोष्टि हसुन बोलतात दुर राहुनी ॥

स्नेह प्रीत जिव्हाळा शब्द ह्र्दयी वाहुनी ।

मर मरुन जाती त्यावरुन जवळ बाहुनी ॥चाल॥

इष्काची हीच तारिफ चतुर जाणिती ॥

सद्भावे कीर्तिकल्याण मुखे वाणिती ॥

रिझवून परस्पर वचनामृती न्हाणिती ॥

आणिती आदरे भोजनास पाचारुनी ॥२॥

घरी त्यजुन अशा अती योग्य कुळाचारणी ।

नव नव्या नूतन धुंडितात बाजारणी ॥

धादांत कपटकर निसंग व्यभिचारणी ।

श्रम व्यर्थ उघड भासतात बिन कारणी ॥

केव्हा अंगसंग साधीन पलंगाच्या रणी ।

फिटतील तेव्हा दोहो डोळ्यांची पारणी ॥चाल॥

आठवुन सगुण तिळतिळ काढीन उटे ते ।

सांगतात खुण तडफडून ह्रदय फुटते ॥

राहू राहुन सख्यारे रडू दारुण सुटते ॥चाल॥

गार थंड होता कुठे गरज सर्व सारुनी ॥३॥

प्रारंभी पित्याने स्थळ सुंदर शोधिले ।

परोपरी बहुल्यावरी वडिलपणे बोधिले ॥

हकनाक अधांत्री मधी अंतर दीधले ।

कसे विषयरसे अगदिच चित्त वेधिले ॥

नाही पूर्वि यथाविधी दैवत आराधिले ॥

म्हणुन कोण्या पोटकर्पिने वैर साधिले ॥चाल॥

कवी गंगु हैबती दक्षणेत शाहिर ।

अक्षरे अमोलिक सुरेख सुजवाहिर ॥

महादेव गुणीजन गुणज्ञ जगजाहिर ।

करी छंद प्रभाकर विशेश विस्तारुनी ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP