मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
सगुण सुपात्रा कारे रुसलास...

लावणी - सगुण सुपात्रा कारे रुसलास...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


सगुण सुपात्रा कारे रुसलासी ।

त्यजुन बिछोना दूर बैसलासी ॥ध्रु०॥

काय चुक घडली सांगा निवाडा करुन ।

नाहाक छळावे अबोला धरुनी ॥

घडोघडी एव्हढी तुमच्या मरणी मरुनी ।

अखेर मी अपेशी सदा झुरझुरुनी ॥

परोपरी आर्जव करिता पहाना ठरुनी ।

म्हणुन अचंबा वाटे फिरुनी ॥चाल॥

अनेक शशिला चहातात तारे ॥

परि ते अमान्य सिंधुतारे ॥

तशापरि स्तविता तुजला, न येसी हातारे ॥चाल॥

वृथा का असा जीवी त्रासलासी ॥१॥

जिवाहून अतिशय चहातो मयूर घनासी ।

तरी तो न सोडी जीवन दिनासी ॥

कुरंगिचे संकट पडले सीतळ वनासी ।

नवल नव्हे हे पुसावे मनासी ॥

अवकृपा करुनी अंगे समुद्रे लिनासी ।

उगीच त्यजावे सख्या का मीनासी ॥चाल॥

क्षुधातुन पांथिक लक्षी सुफळ बनाला ॥

अकिंचन शरण निघतो नरवाहनाला ॥

पतिव्रता शिरसा वंदी भ्रतारधनाला ॥चाल॥

अनंदत जाला फिदा दिल खुलासी ॥२॥

मनी तुझी ठसली काया निरोगी सुखाची ।

कुणी रे करीना सर या नखाची ॥

अलाबला घेता तिंदा सजेल्या मुखाची ।

परत होतेरे वियोग दुःखाची ॥

न भेटता घडका जाते केवळ विखाची ।

कट्यार जिव्हारी जशी काय शिखाची ॥चाल॥

प्रियकर सगळ्या झाल्या कशा पारख्या रे ।

तरी त्यान होती मजसारख्या रे ॥

वरवर दिसती गोर्‍या भुरक्या रे ॥चाल॥

तयांना सख्या रे बरा भूललासी ॥३॥

तुझ्या स्नेहाचा रे मजला प्रपंची विसावा ।

एक विचार उभयता असावा ॥

खुशालित शयनी पलंगी पडदा नसावा ।

अवीट प्रीतिचा जिव्हाळा दिसावा ॥

परस्पर येता जाता वृत्तांत पुसावा ।

विकल्प विरुनी सुकल्प ठसावा ॥चाल॥

बूट गंगु हैबतीचे रशेले रिझाऊ ।

निवडक अक्षर अर्थी बहुत सजाऊ ॥

महादेव गुणिजन गाती पसंत धजाऊ ॥चाल॥

प्रभाकर कविचे कवन विलासी ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP