मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
जेव्हा होते चेतना तेव्हा ...

लावणी - जेव्हा होते चेतना तेव्हा ...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


जेव्हा होते चेतना तेव्हा स्तन दोन्ही चुरते ।

घडोघडी जरी दाबुन धरते ॥ध्रु०॥

मदन पारदापरि सदा देहात डळमळतो ।

कसा तरी रिपू फारच छळतो ॥

दुःख मनातिल सांगु कुणा यास्तव जिव जळतो ।

स्नेही कुठे तू सारिखा मिळतो ॥

किती मिठि मारू कंठी अता समय सख्या टळतो ।

तुझा तुज सर्व विषय कळतो ॥चाल॥

ऊठ चल पलंगावरता ।

कर इष्क रतुन पुरता ॥

जिव जातो रे चुरमुरता ॥चाल॥

म्हणुन खुषामत पुढे पुढे केव्हाचिरे करते ॥१॥

नरम नार नागवेल मी सर्वांगी कवळी ।

पहा तरी नुतन नवी नवळी ॥

पातळ पुतळी फोक तनु शेंग सडक चवळी ॥

रंग लव थवित सदा पिवळी ॥

कुच कवटाळुन बैस सख्या क्षणभरी मजजवळी ।

कोण नित असे सोशिल टवळी ॥चाल॥

किती राजी फुकट तुजला ।

कोण सुख दाविल मजला ॥

आसा कुठे ईश्वर पुजला ॥चाल॥

आला दिवस झिजवुन हेह तव मरणीमरते ॥२॥

मर्जिप्रमाणे सगुण गुणे योग्य रूपे असते ।

तरी का संग करून फसते ॥

मन मानेल तेव्हा घेउन कुठे स्वस्थपणे बसते ।

अता धर्माची उघड दिसते ॥

शेवट कसा करशिल पुढे हेच खचित पुसते ।

सांग म्हणुन तिनतिनदा रुसते ॥चाल॥

तू प्रियकर आवडता ।

मज नाहिस नावडता ॥

जरी मुळीच सापडता ॥चाल॥

तरी पहिला फिरवुन पती तुलाच मी वरते ॥३॥

रात्रंदिस विश्रांत जिवा जेव्हा दृष्टिने पहाते ।

तेव्हा रे तुज निजमंदिरी बहाते ॥

करुन सर्व श्रृंगार सुखे सन्मुख उभी रहाते ।

असी रे निष्कपटपणे चहाते ॥

आवड तुला त्या गोष्टि सदा ह्रदयांतरी वहाते ।

मीच म्हणुन दुःख असे सहाते ॥चाल॥

हकनाहक मसी रुससी ।

किती लपुन छपुन सख्या बससी ॥

गुज गोष्टी दुरुन पुससी ॥चाल॥

कामातुर मी होउन असी पहा भवती फिरते ॥४॥

सुगंध शीतल अमोलिक तरु मैलागर तू ।

केवळ उपकाराचे नगर तू ॥

क्षमा आणिक शांतीचा दुजा अथाक सागर तू ।

सबळ स्वरुपाचा रे आगर तू ॥

रति काळी पावते सुख असा पुरुष सुगर तू ।

चतुर पारख सौदागर तू ॥चाल॥

गंगु हैबती मती पसरी ।

करी कवन कळा कुसरि ॥

महादेव लुंगे घसरी ।

प्रभाकराचे सगुण मनी स्मरुन सदा झुरते ॥

घडोघडी निरी दाबुन धरते ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP