मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
भ्रतार नव्हे दुसमान पुरा ...

लावणी - भ्रतार नव्हे दुसमान पुरा ...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


भ्रतार नव्हे दुसमान पुरा ।

देउन मला विश्वास प्रवासी गेला निघुन चंडाळ खरा ॥ध्रु०॥

रंगित महाली शेज सुखाची पहाता रडु मजला येते ।

आठ आठवुन मनी दुःख तयाचे उर बडवुन आपला घेते ॥

कोण बहार भोगील प्रियकरा तुजवाचुन माझा येथे ॥चाल॥

तू मज निधानाच्या धना ॥ जाऊ धुंडित कोण्या वना ॥

सुवासिन शीतल चंदना ॥चाल॥

विचार नाही आता बरा ॥१॥

शुभ्र चांदिणे वसंत ऋतुचे, शुद्ध शशी भासे तरणी ।

तिंदा पहाते झरुका उघडुन, शब्द तसा पडता करणी ॥

तगमग तगमग लाही जिवाची, निघुन जाते ऋतु भरणी ॥चाल॥

जन सुकात दिस लोटती ॥ पतीराज कधी भेटती ॥ अष्टांगी रगा दाटती ॥चाल॥

प्राणसख्याची भेटकरा ॥२॥

कोण मांडिवर घेउन मला ग बाई, एकांती भरविल दुध मांडा ।

घालित होत्या झडा अगोदर, शहर पुण्याच्या नित रांडा ॥

बुद्धि पुरस्कर सखा फसविला दावुन द्रव्याचा हांडा ॥चाल॥

कसे फुटले जन्मांतर ॥ पडियेले गगन मजवर ॥

गेला प्रीतिचा प्रियकर ॥चाल॥

जाउन तयाचे पाय धरा ॥३॥

उडी घालुन धावण्या धावला, दौपदिचा जो कैवारी ।

शरीर सलामत राखुत प्रियेचे घरास आणिले घरबारी ॥

हर्ष माइना खुशाल झाल्या खेळगड्या सार्‍या नारी ॥चाल॥

एक रंग घेउनया हाती ॥ अनंदे करुन खेळती ॥

कविराज गंगु हैबती ॥चाल॥

महादेव करी ख्याल शिरा ।

प्रभाकराची जडण अमोलिक जसा शिरी शिरपेच तुरा ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP