मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
या प्रीतिच्या प्रियपात्रा...

लावणी - या प्रीतिच्या प्रियपात्रा...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


या प्रीतिच्या प्रियपात्रा ।

कोठे जाता हो रात्रिचे कोमलगात्रा ॥ध्रु०॥

म्हणु कैसा आता रे तुला भोळा ।

मला टाकुनी परकीवर ठेविशी डोळा ॥

बाहेरला करसि किरे डोहोळा ।

आधी पुरवावा घरचिचा एकांती सोहोळा ॥

सगुणाच्या सुंदर मोहोळा ।

होती रांडा रे भवताल्या या माशा गोळा ॥चाल॥

सगळ्यांचा तू प्राण प्यारा ।

कुठे लपवावे नित्य उठुन ज्यारा ।

मज विश्रांतिचा पाचक पारा ॥चाल॥

किती विनवावे कंठीच्या मंगलसूत्रा ॥१॥

अशी चुकले मी काय तुझी सेवा ।

दोष निवडुन तो माझ्या तुम्ही मस्तकी ठेवा ॥

सोन्याचा घास घरी जेवा ।

वृथा करिता का सांगा पर अन्नाचा हेवा ॥

नवतीचा नाजुक मेवा ।

कोण्या सवतिला पहावेना हाय हायरे देवा ॥चाल॥

पूर्वीचा वैरभाव होता ।

संधि साधुनी देशि म्हणुन गोता ॥

मज मैनेचा अंतरंग तोता ॥चाल॥

तसा शोभसी या स्वरूपासी राजिवनेत्रा ॥२॥

रात्र अंधारी बंद दिसे रस्ता ।

कोठे जायाचे म्हणुन केला कंबर बस्ता ॥

गस्तीवर फिरती चोरगस्ता ।

मजा मारा गृही पलंगावर का सख्या रूसता ॥

सौख्याचा शब्द नाही नुस्ता ।

मनापासुन दुसरीवर आस्ता ॥चाल॥

एव्हढा जिवप्राण तुला देते ।

चुकी जहाली जर माफ करुन घेते ।

नित्य पलंगवर चार वेळ येते ॥चाल॥

तरी शांतता होइना तुझी कारे चित्रा ॥३॥

खोल अंतरिच्या अरे चित्तचोरा ।

फास घालुन रे ममतेचा नाचविशी दोरा ॥

दैवाचा लेख पाठमोरा ।

मला अंतरला म्हणुनिया तुज ऐसा मोहोरा ॥

करसि घरी नित्य नवा तोरा ।

हाता चढसिल तरी कैसा अरे जंगलच्या मोरा ॥चाल॥

गुरू गंगु हैबतिची करणी । शुद्ध अक्षर ज्यामधी अर्थ भरणी ॥

महादेवाच्या गुणिराज स्मरणी ॥चाल॥

कवी प्रभाकर रायाचा निवडक अंत्रा ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP