मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
उठा उठा हलविते आता पहा पह...

लावणी - उठा उठा हलविते आता पहा पह...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


उठा उठा हलविते आता पहा पहा पहाट फारच झाली ।

व्हा जाग्रत प्रियकरा कुचाची खरी नौबत वाजुन राहिली ॥धृ०॥

करुन मधा जिनबंदी सख्या पुढे स्वताच बिनिवाले सरले ।

सरंजामि सरकारी एकांडे ठळक ठळक मागे उरले ॥

रव पडली पहा उंट तटे किती सौदागर देशावरले ।

हाका आरोळ्या देति भयंकर मार्ग चुकुन डोंगरी शिरले ॥

कठिण घाट आज म्हणुन मुळी आधी फकीर आणिक ढाले फिरले ।

अजुन आपण निद्रिस्त तशामधी होती मुकाम फारच दुरले ॥चाल॥

पहाटेची झोप अतिगोड केवळ शरकरा ।

उठू नये वाटते खरेच कि हो प्रियकरा ॥

सुखरूप शयन मजलिस गेल्यावर करा ॥चाल॥

सगुण गुण गंभीरा तुला कशी दुपारचि रे सोसेल कहाली ॥१॥

बृहस्पती शशी दैत्यगुरू तिघे तेजहीन तेजी बुडले ।

इतर तारे तर लहान केवळ मग दिसतिल कोणीकडले ॥

श्रीमत प्रभूचे रमणुकीचे तळि बादल डेरे पडले ।

नवे मंडप सजदार गजांवर खांब सहित सारे भिडले ॥

ठाई ठाई तासे तबल तुडुम तिनी तयारिचे मर्फे जडले ।

आरब राहिले सिंदी सोरटी कुलतमाम जन गडबडले ॥चाल॥

आसवले व्याघ्र या वनात वृक हिंडती ।

दिवसास परस्पर मनि निर्भय भांडती ॥

ज्या स्थळी भुते झोटिंग पिठे कांडती ॥चाल॥

अशा गती श्रुत असुन कसे जसे स्वस्थपणे निजला महाली ॥२॥

चपळ पंचकल्याण निळे एक एक सुरेख घोडे दिसती ।

उबार दाण्या साठि हुजुरच्या कुमेदनरमाद्या हिंसती ॥

दुध खिरी शिंगरे पिती सुरु अपेट जेजे वळू असती ।

चार जामेजिन ठेउन अंधारी देउन गडी बळकट कसती ॥

उमेदवारी निवट गोहो काही तयात कुणी ब्राह्मण असती ।

सर्व कर्म सारून अगोदर एव्हापसुन रोखुन बसती ॥चाल॥

जहाले रथारूढ नभात नारायण ॥

लागले काल कडकडीत उत्तरायण ॥

कुठवर तरी करू आर्जव पारायण ॥चाल॥

निबिड अरण्यामधि अशि कशी निचिंतपणची घडी वाहली ॥३॥

दिनदुनयेचे मुगुटमणी राव सुचिन्हमंडित छत्रपती ।

त्यजुन सौख्य सुख शेज यथाविधी सुरेश्वरापरी तप तपती ॥

आप आपल्या गुणे शहाणपणे चारी वर्ण शरीरद्वारा खपती ।

चंद्रदर्शनासाठी सदोदित लक्ष लावुन चातक जपती ॥

स्वहित हिताचे आर्जविते तरी तुम्हांस माझे शर खुपती ।

धर्मस्वरुप साक्षात ज्याच्या स्मरणे करुन संकटे लपती ॥चाल॥

जा जा हो, या हो रायांची भेट घेऊनी ।

कुच करू आपण मग पंचामृती जेउनी ॥

करी कवन गंगु हैबती जीवन ठेउनी ॥चाल॥

महादेव गुणिराज म्हणे ही चतुर सुगर कांता पाहिली ।

प्रभाकरावर मर्जी बहाल दोघांची बहुत जहाली बहाली ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP