मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
सुफल प्रफुल्लित थंडनिबिडत...

लावणी - सुफल प्रफुल्लित थंडनिबिडत...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


सुफल प्रफुल्लित थंडनिबिडतरु बहु बैसले चौसरी ।

बहार घ्या बंगल्यात बसुन ह्य वसंतऋतु अवसरी ॥ध्रु०॥

अपूर्व रमनीक पूर्वि पित्याने बाग दिला आंदणी ।

काहि दिवस करा ख्यालि खुशालित राहुन तिथे नांदणी ॥

इतर स्त्रियासवे रतुन दवडिता रात्र चटक चांदणी ।

रुसुन अबोला धरिन म्हणुन मांडिलित संपादणी ॥

बहुत दिले घेतलेत तरि त्या कमसल कडु शेंदणी ।

रक्त मांस मद भरित सुरुप मी जसी हिरकणी कोंदणी ॥चाल॥

रथ रंगित श्रृंगारुनी ॥ जाऊ स्वकर्म गृही सारुनी ॥

विनविते मी सत्कारुनी ॥चाल॥

निरोगी आपली समसमान ऐन पराई हो ॥

कसुन भोगावी पलंगावर सौख्य सराईहो ॥

उभयता दिधली श्रीहरिने ज्ञान चतुराई हो ॥चाल॥

दृष्टि भरुन करी धरून मला पहा बाग सख्या दोहोसरी ॥१॥

निपाल जागा स्वच्छ सभोवती सपाट पाटांगणे ।

रंग सुरंगित सुरेख सगळी ठाई ठाई चैत्रांगणे ॥

मधुन मधुन किती दाट थाट तरू केळि फुलफुलले गणे ।

क्रिडा करुन सावलित घेती, खबुतर लोटांगणे ॥

भूचंद्र तुम्ही चांदण्या स्त्रिया वर तो चंद्र तारांगणे ।

नानापरि करु विलास वारंवार हेच सांगणे ॥चाल॥

हे अति सुंदर उपवन ॥ केवळ वांछित भुवन ॥

सुखकारक नंदनवन ॥चाल॥

बहुत आवडते जाहाले केवळ अमरासी हो ॥

आनंदे रमती अंगनासहित सुगरासीहो ॥

तसीच अनकुलता आहे सर्व तुम्हा गुणराशी हो ॥चाल॥

शरिरसंपती तरुण तयरित गर्द घटा दूसरी ॥२॥

केळी नारळी बोरी बकुल इरसाल फणस आवळी ।

मोहोर भरित अमराई नूतन पालवली सघन कोवळी ॥

सरळ सोट सुरमाड येकावर येक जिवट झावळी ।

अंगुरखिरण्या द्राक्षिस घड लोंबतात मुंढावळी ॥

लिंब लिंबोणी जांब अनानस बदाम बट सावली ।

अशा हवे मधी भ्रतार भोगिन जलमंदिर रावळी ॥चाल॥

नारंगी सलाट लागल्या ॥ डाळिंबी सुफल चांगल्या ॥

पोफळी पोफळी रंगल्या ॥चाल॥

सिताफळी दुसर्‍या खारका नविन कोमाच्या हो ॥

गदरल्या वरत्या सर्वांगी पिकट जोमाच्या हो ॥

प्रफुल्लित दिसती आज सकळ कळा सोमाच्या हो ॥चाल॥

सत्यवचन नेमाची त्यात सती सन्निध आपआसरी ॥३॥

जाइ जुई जासोंदी गुलाला गुलाब गुलदावरी ।

सुवर्ण चंपक बकुल मोगरे सुरंगी फुल शेवरी ॥

ईष्क पेंच गुल्छबू सदोदित भर शेवंती सावरी ।

पार्यातक गुलटोप गुलगुलित जळी कमळण वावरी ॥

एकांती गाठुन करते खुशामत नाहि रिझवित वरवरी ।

तुम्ही कृष्ण भगवान तुळस मी पवित्र पायांवरी ॥चाल॥

मोहो वृद्धिंगत स्नेह करा ॥

पहा प्राणसख्या प्रियकरा ॥

अहो उदार शिव शंकरा ॥चाल॥

फवारे उडती कारंजी पुढे रंगाची हो ॥

तरंगती बदके उदकावर कनकांगाची हो ॥

पदर पसरुन मी उभी आशावंत संगाचीहो ॥चाल॥

गंगु हैबती कवन करी संगीन कला कुसरी ।

महादु प्रभाकर म्हणे सखिचा श्रीमंत पती सासरी ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP