मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
अरे बाळपणीच्या मित्रा । ...

लावणी - अरे बाळपणीच्या मित्रा । ...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहीर कवी म्हणून ओळखले जातात.


अरे बाळपणीच्या मित्रा ।

जाते तुजविण सुनी किरे रात्रा ॥ध्रु०॥

काय विकल्प मनी संचरला ।

म्हणुन मर्जिचा सहज कल फिरला ॥

तुज असा सखारे अंतरला ।

कोण्या सवतिच्या तरी भरी भरला ॥

आजवर धिर म्या धरला ।

नाही संगतिचा मनोरथ पुरला ॥चाल॥

एके ठाई धुळाक्षर लिहिले ॥

ते सर्व विसरला पहिले ॥

आले भाग्य तुम्हाला वहिले ॥चाल॥

म्हणुन त्यजिलेस परममित्रा ॥१॥

उपवर शरीर हे झाले ।

पहाशिल तरी दृष्टिभरुन म्हणुन बहाले ॥

फार फार दुःख म्या साहले ।

नाही विषयाचे सौख्य काही पहाले ॥

आला पुर वळवणी वहाले ।

तळचे जळ तसेच सख्या राहले ॥चाल॥

अशी दैव अभागिण पुरती ॥

जा आराधिली मुळी मूर्ति ॥

तिने केली जिवाचे परती ॥चाल॥

मग रहावे कुठे रे शुभनेत्रा ॥२॥

आधी अंकी घेउन बसा हो ।

पहिला मग वृत्तांत सर्व पुसा हो ॥

आला उलटा काळ कसा हो ।

झुरते आठआठवुन प्राणहंसा हो ॥

काय केला अपराध असा हो ।

ठरवुन तो तुम्ही सुखरूप रुसा हो ॥चाल॥

तुम्ही श्रीमंत पूर्ण कृपाळू ॥

मन शुद्ध ह्रदय कनवाळू ॥

पहिल्यापुन फार स्नेहाळू ॥चाल॥

निरसिल कसा रे मज चित्रा ॥३॥

काय घडली सांग अवज्ञा ।

पतिच्या परिस पाळली आज्ञा ॥

कानी पडता शब्द संज्ञा ।

धाउन घरि मी येत होते सुज्ञा ॥

तेव्हा नबती कुणाची प्राज्ञा ।

केलि काय अताच भीष्मप्रतिज्ञा ॥चाल॥

लय लक्ष सदा तुजपाशी ॥

भाळले मुळी मुख्य रूपासी ॥

श्रुत करुनी ज्ञान दीपासी ॥चाल॥

पसरिते पदर प्रिय पात्रा ॥४॥

तुझे माझे असे तिळ तुटले ।

दुस्मान मजवर कोण तरी उठले ॥

नवे मित्र मिळाले कुठले ।

कसे रे निर्जिवास अंकुर फुटले ॥

बाहेर रंग तुम्ही लुटले ।

पडदे मजविषयी भ्रांतिचे सुटले ॥चाल॥

घ्या करुन सर्व खुलासी मग निसुर चला महालासी ॥

गंगु हैबती पूर्ण विलासी ॥चाल॥

महादेव सगुण सुमित्रा ।

छाणुन कवी रसिक प्रभाकर अंत्रा ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP