मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शाहीर प्रभाकर|लावणी|
युगायुगाची संगतिण सख्यारे...

लावणी - युगायुगाची संगतिण सख्यारे...

शाहीर प्रभाकर महाराष्ट्रातील कवी मंडळातील शाहिर कवी म्हणून ओळखले जातात.


युगायुगाची संगतिण सख्यारे नको विसंबू गुणिराया ।

सर्व गर्व सोडून लागले पदर घडोघडी पसराया ॥धृ०॥

धनुर्धारि वीर सर्व वधाया केलि प्रतिज्ञा निर्धारी ।

ब्रह्मचारि राहिला तशातच परशराम द्विज अवतारी ॥

तेव्हाच हरले यत्‍न सदोदित पाहुन व्रतस्थ भारी ।

कोण करिल अंगिकार माजा व्यर्थ येउन काय संसारी ॥

गहिवर सुटला अधिर मनातुन धावे धावण्या त्रिपुरारी ।

अक्षई मज सौभाग्य शिवाकर वर दे रेणुका कैवारी ॥चाल॥

म्हणून तपश्चर्येस प्रथम यौवनी ।

बैसले उपोशित धन कानन भुवनी ॥

पाहे वाट जशी गौतम कांतावनी ॥चाल॥

मग दर्शन देउनी मला तुम्ही तप सांगितले आचराया ।

नृप औतारी वरीन येइन पहा फिरुन असुर संहाराया ॥१॥

रामरूप अहो धरुन अगोदर सुशील अहिल्या उद्धरली ।

यज्ञयाग रक्षून परस्पर जनक नंदिनी कसी वरली ॥

सकल राज्य लोभास अपेक्षुन केवळ कैकई बावरली ।

वनांतरी दवडून त्रिवर्गा दुष्ट वासना मनि धरली ॥

सेतु समंधी अहंपणाने खरिच जळाची वृत्ति फिरली ।

अहंकार परिहार करून लंकेत वानरे मग शिरली ॥चाल॥

पाडून पाताळी भुयार अहि रावणे ॥ नेऊन करी भगवतीस बलि दावणे ॥

हनुमंते मांडिले पाठोपाथ धावणे ॥चाल॥

कार्य साधुनी भ्रमर संकटी लावी पलंग उकराया ।

शापित असता लीलावतारी वरीन बोलला रघुराया ॥२॥

बहुत कृष्ण अवतारी सुशोभित तरुण अंगना भोगुनिया ।

दाहे दुध भक्षुन नवनीत उतरा गड्यांसहित नित जागुनिया ॥

असाध्य हरी तू असुन रणांगणी नर हुकुमाने वागुनिया ।

जरासंध रिपू समरी पळविला मागे माधवा लागुनया ॥

मुठभर पोहे घेसी ब्राह्मणाजवळुन स्नेहाने मागुनया ।

अमरपुरीहुन अमोल दिधले नगर शिल्पिका सांगुनया ॥चाल॥

शिशुपाल वधुन युद्धाची शपथ वाहिली ॥

फार फार वाट द्वारकेपसुन पाहिली ॥

तुज असा पुरुष भोगाची अशा राहिली ॥चाल॥

आकाश वाणी जहालि अकल्पित येइन जगाला अवराया ।

तेव्हा तुझे पुरवीन नवस कलियुगात सुखे जा विचराया ॥३॥

पूर्व निरूपण स्मरुन विचारित त्यजुन निघाले गृह धरणी ।

तीर्थवासि सांगता ऐकिली सुमित्र तुमची आदकरणी ॥

लगबग शरीर थरारित निघाले धाव घेतली मृगचरणी ।

श्रम हरले आज युगायुगांचे अनंदमय अंतःकरणी ॥

अता बसुन व मांकी विलोकिन स्वरूप रुपाची मद भरणी ।

भाग्य उदेले माझे अकल्पित धन्य स्त्रिया मी शशि किरणी ॥चाल॥

म्हणे गंगु हैबती अजिंक्य हा भूपती ॥

पाहुनी शुचिर्भुत आलि विघ्ने कापती ॥

चिरकाल मस्तकी जरि छत्रे तळपती ॥चाल॥

महादेव गुणिराज लाविती इतर कवींना सुधराया ।

प्रभाकराचे कवन ऐकता उदित किती तुरे उतराया ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP