TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|द्वितीय परिच्छेदः|
अथवैकुण्ठचतुर्दशी

धर्मसिंधु - अथवैकुण्ठचतुर्दशी

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथवैकुण्ठचतुर्दशी

अथवैकुण्ठचतुर्दशी पूर्वेद्युरुपवासंकृत्वारुणोदयव्यापिन्यांचतुर्दश्यांशिवंसंपूज्यप्रातःपारणंकर्यम्

तथाचचतुर्दशीयुक्तारुणोदयवतिअहोरात्रेउपवासः फलितः उभयत्रारुनोदयव्याप्तौपरत्रारुनोदयेपूजापूर्वत्रोपवासः

उभयत्राव्याप्तौ चतुर्दशीयुक्ताहोरात्रेएवारुणोदयेपूजापूर्वत्रोपवासश्च केचित्तुविष्णुपूजायामियं निशीथव्यापिनीग्राह्या

दिनद्वयेतद्व्याप्तौनिशीथप्रदोषोभयव्यापिनीग्राह्येत्याहुः अस्यामेवचतुर्दश्यांपरविद्धायांकार्तिकमासव्रतोद्यापनाङ्गत्वेनोपवासं

कृत्वाधिवासनंविधाय रात्रौजागरणंकुर्याद्गीतवाद्यादिमंगलैः । नराणांजागरेविष्णोर्गीतंनृत्यंचकुर्वताम् १

गोसहस्त्रंचददतांफलंसममुदाह्रतम् इत्यादिवाक्यैर्विहितं

गीतनृत्यवाद्यविष्णुचरितपठनस्वेच्छालापलीलानुकारैर्हरिजागरंकृत्वापरविद्धापौर्णमास्यांसप्तनीकाचार्यंवृत्वाअतादेवेतिद्वाभ्यां

तिलपायसंहुत्वागोदानंकार्यमितिमासव्रतोद्यापनम् कार्तिकशुक्लद्वादशीपौर्णमासीचमन्वादिः सापौर्वाह्निकीग्राह्या अन्यत्पूर्वमुक्तम् ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-02T03:25:41.5500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चकभूल

  • f  Astonishment, amazement. 
  • स्त्री. आश्चर्य ; विस्मय ; भ्रांति , संभ्रम ; संमोहावस्था ; अचंबा . हें पाहून विद्याधरानें पुत्राची चकभूल जावी म्हणून तेथें एक बंगला होता त्या ठिकाणीं त्यास नेऊन भोजन घातलें . - बाळ २ . ११७ - वि . आश्चर्यचकित ; विस्मित ; विमोहित ; दिडमूढ . [ सं . चकित + हिं . भूल ; चकणें + भुलणें ] 
  • a  Lost in admiration or amazement. 
RANDOM WORD

Did you know?

चातुर्मासाचे महत्व स्पष्ट करावे.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site