TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|द्वितीय परिच्छेदः|
ज्येष्ठशुक्लैकादशीनिर्जला

धर्मसिंधु - ज्येष्ठशुक्लैकादशीनिर्जला

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.

ज्येष्ठशुक्लैकादशीनिर्जला

अस्यांनित्याचमनादिव्यतिरिक्तजलषानवर्जनेनोपवासेकृतेद्वादशैकादश्युपवासफलम्

द्वादश्यांचनिर्जलोपोषितैकादाशीव्रताङ्गत्वेनसहिरण्यसशर्करोदकुम्भदानंकरिष्येइतिसंकल्प्य देवदेवह्रषीकेशसंसारार्णवतारक ।

उदकुम्भप्रदानेनयास्यामिपरमांगतिम् १ इतिमन्त्रेणशकरायुतंसहिरण्यमुदकुम्भंदद्यात्

ज्येष्ठमाससितद्वादश्यामहोरात्रंत्रिविक्रमपूजनाद्गवामयनाख्यक्रतुफलसिद्धिः ज्येष्ठपौर्णमास्यांतिलदानादश्वमेधफलम्

ज्येष्ठानक्षत्रयुतायांज्यैष्ठ्यांछत्रोपानहदानान्नराधिपत्यप्राप्तिः ज्येष्ठपूर्णिमायांबिल्वत्रिरात्रिव्रतमुक्तम् अत्रपरविद्धाग्राह्या ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-21T21:22:41.4230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

डौंकणे

  • अ.क्रि. १ डोळे वटारणे ; मगरुरीच्या , धाकाच्या नजरेने पहाणे . २ अतिशय क्षुब्ध होऊन , आवेगाने पाहणे ( घोड्याने घोडीकडे ); ( दुसर्‍या घोड्यावर ) असूयेने धावणे . 
RANDOM WORD

Did you know?

सोळा वर्षाखालील मुलांना शनिची साडेसाती कां त्रस्त करत नाही?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.