धर्मसिंधु

धर्मसिंधु

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी हा ग्रंथ रचला आहे.
This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


 • धर्मसिंधु - प्रथम परिच्छेदः
  हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी हा ग्रंथ रचला आहे.This Grantha was written by Pt. K...
  Type: INDEX | Rank: 1 | Lang:
 • धर्मसिंधु - द्वितीय परिच्छेदः
  हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी हा ग्रंथ रचला आहे.This Grantha was written by Pt. K...
  Type: INDEX | Rank: 1 | Lang:
 • धर्मसिंधु - तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध १
  This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.
  Type: INDEX | Rank: 1 | Lang:
 • धर्मसिंधु - तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध २
  This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.
  Type: INDEX | Rank: 1 | Lang:
 • धर्मसिंधु - तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ३
  This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.
  Type: INDEX | Rank: 1 | Lang:
 • धर्मसिंधु - तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ४
  हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.This 'Dharmasindhu' g...
  Type: INDEX | Rank: 1 | Lang:
 • धर्मसिंधु - तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ५
  हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे. This 'Dharmasindhu'...
  Type: INDEX | Rank: 1 | Lang:
 • धर्मसिंधु - तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध १
  हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे. This 'Dharmasindhu'...
  Type: INDEX | Rank: 1 | Lang:
 • धर्मसिंधु - तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध २
  हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे. This 'Dharmasindhu'...
  Type: INDEX | Rank: 1 | Lang:
 • धर्मसिंधु - तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध ३
  हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे. This 'Dharmasindhu'...
  Type: INDEX | Rank: 1 | Lang:
 • धर्मसिंधु - प्रस्तावना
  हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी हा ग्रंथ रचला आहे.This Grantha was written by Pt. K...
  Type: PAGE | Rank: 1 | Lang:
Folder  Page  Word/Phrase  Person

References : N/A
Last Updated : April 19, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP